fbpx
Home Thema'sBemoediging Klaas van der Kamp is ‘vriend’ van Elisabeth

Klaas van der Kamp is ‘vriend’ van Elisabeth

‘Ik proef de bezieling’

door Caroline de Vente
Klaas van der Kamp

Klaas van der Kamp is ‘vriend’ van Elisabeth. ‘Ik proef de bezieling in het blad”, zegt hij. Wat houdt dat in: vriend van Elisabeth en hoe kun je dat worden?

In ieder nummer van Elisabeth staat – meestal op pagina 32 – een kolommetje over de Stichting Vrienden van de Elisabethbode. Klaas van der Kamp is sinds 2019 vol overtuiging voorzitter van het stichtingsbestuur geworden. ,,Want het ideaal van Elisabeth moet gesteund worden. Het is een blad waarin je op iedere pagina de bezieling proeft.”

Vrienden van de Elisabethbode

Klaas van der Kamp is jarenlang bijbeluitgever bij Royal Jongbloed geweest, waar hij het magazine Elisabeth leerde kennen. Het blad wordt daar gemaakt en belandde regelmatig op zijn bureau. ,,Dus toen mij gevraagd werd om in het bestuur van de Stichting Vrienden van de Elisabethbode te komen, hoefde ik niet te aarzelen.”

Waarom vind je dit werk belangrijk?

,,Elisabeth is vernoemd naar Elisabeth Mijnhardt-Keller. Zij ondersteunde mensen die het moeilijk hadden door het schrijven van bemoedigende brieven en het geven van haar getuigenis. Zij vertelde mensen wat haar bezielde: het evangelie van Jezus Christus. Toen zij overleed, heeft haar man haar werk in 1929 voortgezet in de vorm van het tijdschrift Elisabethbode. Het blad is in ruim negentig jaar natuurlijk veranderd, maar het doel is hetzelfde: dat mensen zich het evangelie eigen maken en het toepassen in hun leven. Dat ideaal verdient steun.”

Wat doen jullie als stichting om dat ideaal te verwezenlijken?

,,De stichting bestaat uit een bestuurslid, een penningmeester en een voorzitter. We vergaderen verscheidene keren per jaar en bespreken hoe het blad zo breed mogelijk onder de aandacht gebracht kan worden. In het verleden werden er bijvoorbeeld in kerken grote bijeenkomsten gehouden waar Elisabeth verspreid werd. Momenteel richten we ons vooral op het ontwikkelen van digitale uitingen. In deze tijd is het belangrijk dat Elisabeth ook online zichtbaar is. Voor dergelijke projecten is geld nodig. Dat wordt betaald van giften en legaten, geschonken door mensen die de Elisabeth een warm hart toedragen. Zij maken het mogelijk dat het blad nog breder verspreid kan worden.”

Zijn er nog andere manieren waarop vrienden de Elisabeth kunnen ondersteunen?

,,Gebed om de voortgang van het evangelie via Elisabeth is heel belangrijk. Lezers kunnen het werk van Elisabeth ook uitdragen in gesprekken: hoe het blad een verrijking is voor hun leven. Ze kunnen een overdenking op een bijbelstudiegroep gebruiken. En het blad onder de aandacht van hun kerkenraad brengen. Elisabeth wordt al jarenlang door vrijwilligers vanuit vele kerken verspreid. Het biedt geloofs- en levenswijsheid. Juist in coronatijd kan Elisabeth het contact bevorderen tussen de kerk en bijvoorbeeld mensen die eenzaam zijn.”

Wat is voor jouzelf vooral de waarde van Elisabeth?

,,Elisabeth wordt door jong en oud gelezen en kan zo het gesprek tussen de generaties bevorderen. Het blad heeft nadrukkelijk oog voor de inbreng van de oudere generatie, wat ik zo niet in andere bladen tegenkom. In Elisabeth komen mensen aan het woord die handen en voeten willen geven aan het evangelie. Het kan een middel voor ouderen zijn om jongeren te laten zien: kijk, zó wil ik in het leven staan. Het maakt ouderen bewust van hun belangrijke bijdrage aan de samenleving en geeft daarvoor inspiratie. Ik krijg veel literatuur, maar Elisabeth vind ik echt een blad om telkens een stukje in te lezen en te herlezen: toch nog even die column van Hans van Ark, of nog even weer genieten van de natuurfoto’s.”

Bekijk ook: hoe ds. Klaas van der Kamp Elisabeth gebruikt om in gesprek te blijven met gemeenteleden

Je hoort vaak dat onze abonnees het blad doorgeven aan anderen, die het ook weer doorgeven.

,,Ja, ik vind dat een mooi gebaar. Het betekent dat mensen de Elisabeth te waardevol vinden om het na lezing bij het oud papier te doen. Toch zou ik in overweging willen geven om iemand die interesse in het geloof heeft een abonnement te gunnen. Zo kan iemand het blad op zijn eigen tijd lezen en nogmaals oppakken voor verdere verdieping en doordenking. De Elisabeth is een cadeau van waarde. Het blad geeft steun om als christen krachtig in het leven te staan. En het mooie is dat je met dit cadeau het ideaal van Elisabeth blijvend ondersteunt . Je geeft daarmee het blad de kans om te blijven bestaan, juist in een tijd waarin tijdschriften het moeilijk hebben.”

De vrienden van Elisabeth worden dan als het ware ambassadeurs, die zo het evangelie verder brengen.

,,Dat is precies wat ik bedoel.”

Klaas van der Kamp is in het dagelijks leven classispredikant van de regio Overijssel en Flevoland van de PKN. Een classispredikant bevordert het gemeenteleven door bijvoorbeeld samenwerking tussen gemeenten te ondersteunen, en door predikanten en kerkenraden te adviseren bij moeilijke kwesties. Klaas is getrouwd met Henny van de Stouwe, ze hebben drie kinderen en vier kleinkinderen.


Tekst: Thea Westerbeek
Beeld: Privé

Lees ook: Hoe Jan als puber de Elisabethbode leest en diep geraakt wordt. Of maak kennis met Elisabeth en download een gratis themanummer.

 

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved