fbpx
Home Thema'sGeloven Gebruik je talent!

Gebruik je talent!

Ga aan de slag met het onderwijs van Jezus

door Danielle Feddes
gebruik je talent

In een van de gelijkenissen uit de Bijbel roept Jezus ons op om onze talenten te gebruiken. Maar wat wordt er precies bedoeld met talenten? Gaat het hier om een geldbedrag, om de dingen waar we goed in zijn, of om iets anders? Matteüs 25:29 is een beetje een raadselachtige tekst: ‘Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen.’ Wat betekent dit?

Het vers hierboven komt uit de zogenoemde ‘gelijkenis van de talenten’. De Heer Jezus onderwijst zijn leerlingen hier over de toekomst, over zijn terugkeer en wat er van hen wordt verwacht in de tijd daarvóór. In het begin van dit hoofdstuk heeft Jezus het verhaal verteld van de vijf dwaze en de vijf wijze meisjes en hun voorbereiding op de komst van de bruidegom. Daarin gaat het erom dat Jezus’ volgelingen altijd klaar moeten zijn voor zijn terugkeer.

Verschillende ‘talenten’

Wat moeten zij in de tussentijd doen? Daarop geeft de gelijkenis van de talenten antwoord. Voor de duidelijkheid: talenten waren een geldbedrag. Eén talent was 6000 denarii (zilveren munten). En één denarius was het dagloon voor een arbeider. Een talent was dus veel geld. De vijf talenten die de ene dienaar ontving, nog veel meer.

Als je zaken wilt doen, moet je je geld laten rollen

De gelijkenis schetst een herkenbare economische situatie: als je zaken wilt doen, moet je je geld laten rollen. Als je het begraaft, levert het niets op. Waarop hebben deze betrekking? Meestal wordt gedacht aan de gaven of talenten die iemand heeft, maar ik las een andere uitleg. In Matteüs 13:11 zegt Jezus dat het zijn discipelen gegeven is ‘de geheimen van het koninkrijk van de hemel te kennen’, waarna in vers 12 bijna hetzelfde staat als in de tekst die ik hier bespreek. Dan gaat het bij ‘talenten’ dus om dat wat Jezus aan zijn volgelingen heeft bekendgemaakt over het koninkrijk van God. Met die schatten moeten ze dan wel aan het werk gaan, ze hebben ze niet voor niets gekregen.

Beloning

Paulus schrijft in dezelfde trant in 1 Korintiërs 4:1-5. Hij is een dienaar van Christus, ‘aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd’. Hij is hiermee aan het werk gegaan door het evangelie te verkondigen, waardoor nieuwe gemeenten zijn ontstaan. En bij Jezus’ terugkomst naar de aarde zal bij iedereen duidelijk worden wat hij of zij heeft gedaan met wat hem of haar was toevertrouwd. ‘En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt’ (vers 5). In de gelijkenis van Jezus is ook sprake van ‘lof’ en zelfs van een beloning. Maar iemand die niets heeft gedaan met het evangelie, met de inhoud van Jezus’ onderwijs, zal geen beloning krijgen, maar straf. Een ernstige boodschap dus, maar een die bedoeld is als aansporing om met de schatten van Gods rijk aan het werk te gaan.

Tekst: Hetty Lalleman

Beeld: Athena, pexels

Lees ook deze column van Hans van Ark

Dit artikel is geplaatst in Elisabeth Magazine No 10-2023, in de rubriek Taaie Teksten. Wil je meer van dit soort artikelen lezen? Elisabeth Magazine verschijnt 2x per maand met uitgebreide interviews, columns, gedichten, uit-tips en prachtige natuurfoto’s. Neem een abonnement en ontvang het boek ‘Elke dag is een dag’ van Marinus van den Berg cadeau!

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved