fbpx
Home Thema'sGeloven Wie denkt, die dankt

Wie denkt, die dankt

door skempenaar

Sir Moses Montefiore was een steenrijke Joodse bankier uit Engeland. Hij leefde in de 19e eeuw. In zijn leven heeft hij heel veel gedaan om zijn Joodse volksgenoten te helpen. Moses Montefiore en zijn familie hadden een soort familiemotto, een spreuk die zij altijd weer herhaalden. Dat motto was: ‘Think and thank’, ‘Denk en dank’. Die woorden zijn taalkundig aan elkaar verwant. Wie denkt, gaat danken! Wie denkt, gaat letten op de mooie dingen in het leven. Wie denkt, gaat z’n zegeningen tellen.

Tekst: René van Loon

Beeld: Dreamstime

Wie Jezus voor ogen houdt, gaat z’n zegeningen tellen

Danken tilt je uit boven al je omstandigheden

Is dat eigenlijk zo? Het lijkt weleens andersom! Het lijkt vaak heel verstandig om somber te zijn, om vooral te noemen wat er allemaal fout gaat. Je ziet mensen dan met een denkrimpel in hun voorhoofd zeggen: ‘Nou, ik heb daar wel zorgen over…’ en je denkt: ‘Die man, die vrouw heeft er vast veel verstand van.’ Wie denkt, maakt zich zorgen! Moses Montefiore keek daar anders tegenaan: ‘Denk en dank!’ En Montefiore heeft David aan zijn kant.

In Psalm 103 neemt David zichzelf eens goed onder handen. Dát is echte levenswijsheid, als je in de spiegel durft te kijken en jezelf tot de orde durft te roepen: ‘Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.’ David gaat het vervolgens ook heel concreet dóén. Hij gaat ze opsommen, één voor één, al die zegeningen van God: ‘Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf, (…) Hij overlaadt u met schoonheid en geluk.’

Karakter

Maar… als je ziek bent of te maken hebt met de gebreken van het ouder worden? Als je lichaam niet meer wil…? Als je een moeilijke uitslag gekregen hebt van de dokter? Wat moet je dan met zo’n regel: ‘Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf…’?

Als we daarover nadenken, komen we uit bij Jezus Christus. Hij was jong, pas ongeveer 33 jaar, toen Hij zijn leven gaf. Maar God zij dank is het Pasen geworden! Zijn leven is inderdaad ‘verlost van het graf’, en daarom mogen ook wij het weten dat er leven is, zelfs voor wie gestorven is! Jezus zegt het: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.’ (Johannes 11:25, NBG) Al die zegeningen in deze psalm, die gaan oplichten aan de voeten van het kruis! 

Het kruis in Psalm 103

Wist u dat het kruis letterlijk verborgen zit in deze psalm, in Psalm 103? U vindt het in vers 11 en 12: ‘Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.’ Dat is de verticale lijn. ‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.’ Dat is de horizontale lijn. Samen een kruis. Al die zegeningen in Psalm 103 gaan oplichten tegen de achtergrond van het kruis. Jezus Christus hing daar voor onze zonden, in onze plaats, en zo is er voor ons geen straf, maar zegen!

Als je denkt aan Jezus en aan wat Hij overhad voor ons, dan word je vanzelf dankbaar. En als je vervolgens denkt aan je omstandigheden, gaan de zegeningen voor je oplichten. Het is dan niet meer zo moeilijk om je zegeningen te tellen.

Aan de voet van het kruis ga je vanzelf dénken. En als je dénkt over de goedheid van Jezus Christus, ga je dánken, zelfs in moeilijke tijden. Klagen brengt je in een maalstroom naar beneden. Maar danken tilt je uit boven al je omstandigheden. Wie Jezus voor ogen houdt, gaat z’n zegeningen tellen. En wie z’n zegeningen gaat tellen, wordt een ander mens!

 

‘Prijs de HEER, mijn ziel, (…) en vergeet niet één van zijn weldaden.’

Psalm 103:2

Bijbelteksten om verder te lezen:

  • Lucas 17:11-19
  • Filippenzen 4:4-7
  • 1 Tessalonicenzen 5:16-18

Om over na te denken:

  • ‘Denk en dank’ was het motto van de familie Montefiore. Als u denkt, gaat u dan eerder danken, of juist meer piekeren? Komt dat door uw karakter of door andere dingen?
  • Wat doet het met u als u denkt aan Jezus, aan zijn kruisdood en zijn opstanding? Helpt de gerichtheid op Hem u om in het dagelijks leven uw zegeningen te tellen en de dankbaarheid te voeden?
  • Doet u het maar eens echt: uw zegeningen tellen! U kunt bijvoorbeeld een vel papier pakken en aan het eind van de dag opschrijven wat uw zorgen zijn en wat u die dag allemaal van God gekregen hebt. En doet u dat de volgende avond maar opnieuw!

Verder lezen:

René van Loon, Ouder worden in Gods licht: bijbelstudies voor mensen met levenservaring, uitgeverij Ark Media,ISBN 9789033819971

Reageren

* Door dit formulier te gebruiken, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved