fbpx
Home Thema'sBemoediging Is het Oude Testament niet vreselijk streng?

Is het Oude Testament niet vreselijk streng?

Verterend vuur of liefde?

door Caroline de Vente
Is God boos?

De vraag die mij in de loop van de jaren het meest is gesteld over het Oude Testament, is deze: ‘Is het Oude Testament niet vreselijk streng? Daar lijkt God vooral te oordelen, terwijl Hij liefde is volgens het Nieuwe Testament.’

Ik stuitte op een gedeelte van Deuteronomium 4, waarin Mozes in hetzelfde verband oordeel en liefde noemt. In vers 24 staat: ‘Want de HEER, uw God, is een verterend vuur…’ Maar een paar verzen verderop, in vers 31, zegt Mozes: ‘Want de HEER, uw God, is een liefdevolle God.’ Hoe kunnen deze dingen in hetzelfde gedeelte staan?

Mozes spreekt hier het volk Israël aan, dat op het punt staat het beloofde land Kanaän in te trekken. Daar zullen ze in aanraking komen met de goden en godenbeelden van de volken die er wonen. Het maken van godenbeelden wordt uitdrukkelijk verboden in de Tien Geboden (Deuteronomium 5:8-9).

Unieke band

Het volk Israël was door God uitverkoren om Hem, de levende God, te dienen en daarin een getuigenis te zijn voor de andere volken. Gods verbond met hen, gesloten bij de berg Sinaï, bracht hen nauw samen met God en met elkaar. Dat verband zou wegvallen als ze niet meer trouw zouden zijn aan God en zijn verbond. Ook in politiek opzicht werd het volk dan kwetsbaar, doordat het geen eenheid meer vormde. Dat zie je gebeuren in het boek Rechters.

Van levensbelang

In het hele boek Deuteronomium waarschuwt Mozes ernstig tegen ontrouw aan God en zijn verbond. De woorden ‘Want de HEER, uw God, is een verterend vuur’ in hoofdstuk 4 hebben betrekking op de afgodendienst. God duldt geen andere god, ook al is dat een nepgod, naast zich. Het zal levensgevaarlijk zijn voor het voortbestaan van Israël als het zich daarmee gaat bezighouden. Gods oordeel zal over hen komen en ballingschap zal volgen (vers 27-28).
En toch, geeft Mozes aan, in die ballingschap zullen jullie, door de nood gedwongen, God weer gaan zoeken en dan zal Hij luisteren (vers 29-30). Waarom? Omdat Hij een liefdevolle God is, die jullie niet zal verlaten (vers 31).

Gods liefde wint altijd! De dreiging is er, de ernstige waarschuwing, maar de belofte is er ook. Dicht bij God blijven is van levensbelang! Die relatie is de belangrijkste in het leven van een gelovige, ook al in de tijd van Mozes: ‘Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht’ (Deuteronomium 6:5).

Deze overdenking is eerder gepubliceerd in de rubriek ‘Taaie Teksten’ in Elisabeth Magazine (2022, editie 2 over piekeren). Wil je ook de Elisabeth ontvangen? Download nu een gratis inkijkexemplaar of bestel een proefabonnement

Tekst: Hetty Lalleman
Beeld: Adonyi Gábor via Pexels

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved