fbpx
Home Thema'sBemoediging God komt naar ons toe: 4 teksten van hoop en vrede

God komt naar ons toe: 4 teksten van hoop en vrede

door Maaike Sloetjes

We hebben een jaar achter de rug met veel beroering in de wereld: het coronavirus dat om zich heen greep en nog niet weg is. Zwarte mensen die laten horen dat zij niet minder zijn dan witte mensen. We lezen over steekpartijen, over onvrede en boosheid. Midden in dit gedruis vieren wij kerstfeest. Het feest van de geboorte van een kind, het feest van vrede. Vrede? Jazeker. Jezus was en is een teken van hoop en vrede en kan ons leven en de wereld veranderen.

Misschien is het kerstverhaal je overbekend. Of ken je het helemaal niet, of is het wat weggezakt. Hoe dan ook: elke keer als je in het Nieuwe Testament leest over de geboorte van Jezus, kun je geraakt worden door de eenvoud van het verhaal. Een man en vrouw zijn op reis en dan wordt hun eerste kind geboren. Een jongetje. En hoewel elke geboorte bijzonder is, is dit tegelijk het gewone leven. Er worden dagelijks kinderen geboren. Toch gebeurt er volgens het kerstverhaal iets bijzonders ín dit alledaagse. Herders in het veld horen van engelen over Jezus’ geboorte en gaan op bezoek. Wijzen uit het oosten volgen een ster en komen bij het kind en zijn moeder. Wat heeft dit te betekenen?

In het Oude Testament spreken verschillende profeten over een nieuwe toekomst waarin er recht en vrede op aarde zal zijn. Een bijzondere tijd waarin een afstammeling van David koning zal zijn. Geen gewone koning, maar een vredevorst. Toen Jezus volwassen werd en leerlingen kreeg, herkenden zij in Hem deze aangekondigde Messias. We lezen een paar teksten van deze profeten over deze Vredevorst. Waar kan Hij ons leven raken en verrijken?

 1. God met ons (Jesaja 7:14)
  De profeet Jesaja spreekt over een jonge vrouw die zwanger zal worden en een kind zal krijgen. Zij zal haar kind Immanuel noemen. Deze naam betekent: ‘God met ons’. Via dit kind kunnen wij met God in contact komen. ‘De Heer zal u een teken geven’, staat er. Hij neemt het initiatief. Gods liefde komt naar ons toe in een kind. In het kleine, het gewone, het kwetsbare. Toen en nu. Een bijzondere, blijde boodschap!
 2. Dienend (Zacharia 9:9)
  Bij de profeet Zacharia is de nieuwe koning iemand die rechtvaardig, nederig en vriendelijk is. Een leider die niet uit is op macht en wapengekletter, maar die de mensen dient. Hij rijdt niet op een paard, maar op een jonge ezel. Zo reed ook Jezus Jeruzalem binnen. Hij nam het op voor mensen die buiten de boot vielen. Hij koos niet voor het recht van de sterkste, maar had oog voor de zwakkeren. Zo liet hij zien hoe God voor de kwetsbaren kiest.
 3. Krachtig (Micha 5:1-3)
  Micha vertelt dat er uit de kleine stad Betlehem een leider zal komen die het volk zal regeren. Een leider die goed voor de mensen zal zorgen zodat zij veilig kunnen wonen. Hij zal zijn kracht krijgen van God en aan Hem zullen de mensen zien hoe groot en machtig God is. Dit is precies wat Jezus’ leven zichtbaar maakt. Hij was vol aandacht en genas zieke mensen. Dat gebeurde toen, maar ook nu, en gebroken mensen kunnen geheeld worden door Gods liefde.
 4. Verlangen (Maleachi 3:1)
  Tot slot Maleachi. Hij spreekt over ‘de Heer naar wie jullie verlangen’. Tijdens advent, de periode voor Kerst, staat dit verlangen centraal. We zien uit naar een hoopvol teken. Naar licht in deze donkere dagen. Ook zien we uit naar licht in de wereld, en licht in ons persoonlijke leven, waarin het soms erg donker kan zijn. Wij verlangen naar Iemand die ons kent en ziet, die ons tot steun kan zijn. Via het kind in de kribbe en zijn weg hier op aarde komt God ons heel nabij.

Kerst is een feest van hoop en vrede. Ook in onze tijd maakt God de beweging naar ons toe. De Wijzen uit het Oosten volgden het teken van de ster en ontmoetten het Kind. Dat veranderde hun leven: zij gingen langs een andere weg weer naar huis. Letterlijk, omdat zij koning Herodes wilden ontlopen, die geen goede bedoelingen met Jezus had. Maar hun weg was ook anders omdat door de ontmoeting met Christus hun leven wezenlijk veranderd was. Als je openstaat voor Gods liefde, word je een ander mens. Gezegende kerstdagen!

Tekst: © Elisabeth (Jeanet Aartse)
Beeld: Unsplash (Priscilla Du Preez)

Wil je delen in de feestvreugde? Bemoedigen en inspireren? Deel Elisabeth uit met kerst.

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved