fbpx
Home Thema'sVerlies Erfenis verdelen: hoe werkt dat?

Erfenis verdelen: hoe werkt dat?

door Caroline de Vente
Erfenis verdelen

Er is een familielid overleden. Dat betekent dat diegene een erfenis nalaat. Maar hoe moet je de erfenis verdelen, zonder testament? Hoe weet je wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis wettelijk gezien moet worden verdeeld?

Voorwaarden

Wanneer er geen testament is opgesteld, bepaalt de wet hoe de erfenis wordt verdeeld. Ten eerste moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om een erfgenaam te kunnen zijn, zoals dat je een bloedverwant moet zijn. Schoondochters, schoonzonen, schoonzussen, zwagers en stiefkinderen zijn geen bloedverwanten. Maar ben je als niet-bloedverwant wel opgenomen in het testament, dan kun je wel een erfenis ontvangen.

Wanneer je met een overleden partner samenwoonde, betekent dat ook niet altijd dat je automatisch erfgenaam bent. Je erft niet wanneer je een officieel samenlevingscontract hebt, maar wel wanneer je getrouwd bent met de overledene of een geregistreerd partnerschap hebt.

Ook zijn er nog vijf andere situaties waarin je als ‘onwaardig erfgenaam’ wordt bestempeld. Dat heeft te maken met (poging tot) moord of misdrijf in relatie tot de erflater, de erflater gedwongen of gehinderd een testament op te stellen of het aantasten/vervalsen van het testament. Heeft de erflater je vergeven, dan moet dat ook in het testament staan.

Wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling van de erfenis vindt plaats wanneer er geen testament is opgesteld. Dat kun je controleren bij het Centraal Testamentenregister. Als er geen testament is, doet de notaris onderzoek naar de erfgenamen en stelt een Verklaring van Erfrecht op. Hiermee kun je aantonen dat jij erfgenaam bent erf je niet alleen bezittingen zoals geld, huizen en meubels, maar ook schulden. Daar ben jij als erfgenaam ook verantwoordelijk voor.

Erfgroepen

De wet bepaalt in welke volgorde de erfenis wordt verdeeld over de erfgenamen, waarbij de eerste groep het grootste deel ontvangt of het eerst mag kiezen welke bezittingen zij willen overnemen. De verdeling vindt hiërarchisch plaats, in de vorm van vier ‘erfgroepen’:

  • Echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen van de overledene;
  • Ouders, broers en zussen van de overledene;
  • Grootouders van de overledene;
  • Overgrootouders van de overledene.
  • Als een kind van de erflater niet meer leeft, nemen de kinderen van het overleden kind samen de plaats van het kind in om de erfenis van de ouder te verdelen. Dit noem je plaatsvervulling. Dat kan doorgaan tot in de zesde familiegraad van de overledene.

Erfenis weigeren

Wil je de erfenis niet aanvaarden, dan moet je daar met een schriftelijke verklaring afstand van doen bij de rechtbank. Dat heet een erfenis verwerpen. Let er wel op dat er dan sprake is van plaatsvervulling, dus het deel wat jij zou erven, wordt dan onder je kinderen verdeeld.

Wil je de erfenis wel aanvaarden, maar dan zonder schulden? Dan erf je alleen de bezittingen die over zijn nádat de schulden van de overleden persoon zijn betaald. Dit heet ‘beneficiaire aanvaarding’, en daarvoor moet je ook een schriftelijke verklaring bij de rechtbank insturen.

Wil je de totale erfenis – dus ook mét eventuele schulden – aanvaarden, dan hoef je dat niet te regelen met een schriftelijke verklaring.

Lees ook: Hoe help je iemand in rouw? Of: Hoe kan ik nalaten aan een stichting?

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved