fbpx
Home Thema'sGeloven Zo dien je God in jouw levensfase

Zo dien je God in jouw levensfase

door Daniëlle Heerens

In de Bijbel wordt maar liefst 55 keer het woord ‘generatie’ genoemd! Generatie na generatie blijft het verbond van God van kracht. Ieder mens is geroepen een opvolger te zijn van de vorige generatie en het stokje door te geven aan de volgende. Jong of oud, voor God telt iedereen mee. Hij heeft mensen van allerlei leeftijden ‘in dienst’.

Rolmodel
In elke leeftijdsfase vervullen wij een rol in Gods opdracht. Die rol verandert in de loop van het leven. Mozes is de onbetwiste leider van het volk. Maar zijn taak ligt in Exodus 17 niet meer op het strijdtoneel. Zonder de ondersteuning van de anderen lukt het hem niet zijn rol te vervullen. Of positiever gezegd: door de inzet van anderen kan hij zijn belangrijke functie blijven uitoefenen, ook naarmate zijn leven vordert.

Mozes is niet meer de enthousiaste, onbesuisde jongeman van destijds. Zijn manier om het onrecht te bestrijden verandert naarmate hij ouder wordt. Ook leert hij van de oudere generatie (zijn schoonvader, Ex. 18) en wordt zelf een ‘rolmodel’ voor wie na hem komen. ‘Zo zal de Heer strijd voeren tegen Amalek, in alle komende generaties’ (Ex. 17:16).

Veel verandering
De periode rond het midden van het leven, zo tussen veertig en vijfenvijftig jaar, wordt in onze tijd vaak als een crisisperiode beschouwd: er verandert veel. De meeste mensen zijn een relatie aangegaan, hebben kinderen gekregen, hebben na hun studie al een tijdlang hun beroep uitgeoefend. Dan kan zomaar de vraag opkomen wat je nog van de rest van je leven kunt verwachten.

Afgezien van allerlei onzekerheden die je niet in de hand hebt, ga je je afvragen: wat is nu mijn taak? Soms beginnen mensen na hun vijfenvijftigste al een beetje met afbouwen. In het Koninkrijk van God ben je echter nooit uitgewerkt! Wel kan je rol veranderen, zoals bij Mozes. Sommige mensen komen op latere leeftijd pas echt op stoom, kijk maar naar politiek leiders of kunstenaars.

Wie met jongere mensen ‘onder’ zich te maken krijgt, kan hen zien als een bedreiging voor de eigen positie. Ouder wordende mensen laten soms krampachtig zien ‘dat zij nog lang niet zijn uitgeteld’. Beter is het je veranderende rol te accepteren. Je hoeft jezelf niet meer zo nodig waar te maken. Je bent minder afhankelijk van wat anderen van je vinden. Wat een bevrijding! Daardoor kom je in een creatieve levensfase waarin woorden passen als wijsheid en rijpheid en vrucht dragen.

Kunstwerken
Door levenservaring en ontwikkeling kom je verder dan in een eerdere levensfase, ook op geloofsgebied. Je hebt leren leven met vragen. God is gebleken een hulp in benauwdheden. Je kunt zien wat er overblijft en wat als kaf verdwijnt, wat ertoe doet en wat niet. Je hebt ontdekt waar je sterke en zwakke kanten liggen, wat vriendschap en vijandschap betekenen, je weet van vallen en opstaan – je bent uitgegroeid tot iemand die weet wat hij waard is.

Volgens psychologe Martha Moers is er geen andere tijd van het leven waarin je als mens je levensdoel zo optimaal kunt realiseren als in de jaren na de middelbare leeftijd en vóór de ouderdom. Van grote kunstenaars is bekend dat zij hun beste kunstwerken hebben gemaakt in deze periode. Titiaan schilderde zijn indrukwekkendste werken zelfs tegen zijn honderdste jaar!

Schrijvers, schilders en musici blijven vaak doorwerken, terwijl anderen met pensioen gaan. Mijn mogelijkheden In beweging blijven: een advies om lichamelijk gezond te blijven. Maar het geldt ook voor het geestelijke leven. De gemeente van Christus is een geloofsbeweging. God trekt met ons door de tijden, van generatie op generatie en met alle generaties samen. Nergens komt dat zo duidelijk naar voren als in de kerk, die unieke gemeenschap van mensen van alle leeftijden, waarin elk een rol vervult die past bij zijn talenten en levensfase.

Hoe kan ik God dienen in deze fase van mijn leven? Wat zijn mijn lichamelijke, geestelijke en financiële mogelijkheden? Sommigen pakken een studie op, laten zich vormen tot waardevolle werkers in het pastoraat. Anderen geven hun vrije tijd aan een werkvakantie, of de begeleiding daarvan. Vrijwilligers van deze leeftijd vind je terug in asielzoekerscentra, in inloophuizen, bij activiteiten voor ouderen of kinderen. Er is zo veel te doen! In beweging blijven dus! In gelóófs-beweging, op weg naar waar God je zendt in jouw leef-tijd!

Tekst: © Elisabeth (Ds. Harry Klaassens)

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved