fbpx
Home Thema'sBemoediging Afgewezen of volledig aanvaard?

Afgewezen of volledig aanvaard?

Geminachte mensen: de Bijbel staat er vol mee

door Danielle Feddes
afwijzing

Een gevoel van afwijzing: opvallend veel mensen in de Bijbel ervaren dit. Ze worden door hun omgeving afgewezen, met de nek aangekeken. Wie zelf als geen ander weet hoe dat voelt, is Jezus. Hij gaat juist naar die mensen op zoek om redding te brengen (Lucas 19:10).

Afkeuring, afwijzing en veroordeling maken deel uit van het dagelijks leven van Zacheüs, Bartimeüs en de Samaritaanse vrouw. Maar daar komt verandering in als ze Jezus ontmoeten. Hun leven wordt compleet anders.

Jezus ziet je zitten

Zacheüs heeft als belastingontvanger voor de Romeinen niet bepaald een populaire baan. Bovendien int hij meer dan waar hij recht op heeft. Nee, de mensen moeten Zacheüs niet. Maar Jezus ziet hem zitten in een boom, kent zijn naam en wil zelfs bij hem komen eten. Zacheüs, de verachte, wordt Jezus’ gastheer en hij kan zijn geluk niet op. Hij belooft zijn levens- en werkwijze radicaal te veranderen. Daarop spreekt Jezus de volgende woorden: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham’ (Lucas 19:9).

Jezus hoort je roepen

‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Vlak buiten Jericho hoort Jezus iemand luid roepen. Het is Bartimeüs, een blinde man, een randfiguur. Hij bedelt aan de kant van de weg om aan de kost te komen. De mensen berispen hem, zeggen dat hij niet zo hard moet schreeuwen, maar hij trekt zich er niets van aan. Want hij heeft gehoord dat Jezus voorbij zal komen. Jezus, de genezer van zieken. Bartimeüs gelooft dat de Heiland ook hem kan genezen. En dus schreeuwt hij naar Hem, uit volle borst. Jezus hoort Bartimeüs niet alleen, Hij luistert ook: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ ‘Rabboeni, zorg dat ik kan zien.’ Waarop Jezus zegt: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered’ (Marcus 10:52). Bartimeüs wordt niet alleen genezen, hij gaat vanaf dat moment op weg met Jezus.

Wat kun je doen als je wordt afgewezen?

*Uitgelachen, nagestaard, met de nek aangekeken: Jezus begrijpt je pijn. Wat zou je tegen Hem willen zeggen?

*Put je troost uit de verhalen over deze bijbelse figuren? Wat helpt jou specifiek verder?

*Probeer eens met de ogen van Jezus in de spiegel te kijken. Jezus die jou zo liefheeft, dat Hij alles voor je overhad. Wat zie je? Wie zie je? Laat zijn liefde je sterken, je bemoedigen.

Onze waarde hangt niet af van onze prestaties, maar van wie we zijn in God: zijn geliefde kinderen, onvoorwaardelijk aanvaard, door Jezus. Hij is er en zal er zijn voor mij en voor jou. Tot aan het eind, al de dagen (Matteüs 28:20b). Wat een geweldige belofte.

Tekst: Anna de Swart

Beeld: Elifskies – Pexels

Dit verhaal is een ingekorte versie van het artikel ‘Volledig Aanvaard’ uit Elisabeth Magazine no.12-2022. Maak kennis met dit geloofsopbouwende magazine en neem een Proefabonnement 6 nummers voor € 12,-. Of mis geen nummer meer en sluit een Jaarabonnement premium af.

Lees ook: Eerste Hulp Bij Afwijzing

 

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved