fbpx

Geloven

Waar is God nou?

door Danielle Feddes
trust, father and child

Kent u ze? Mensen die heel dicht bij God en de Bijbel leven.
Ze stappen als het ware, hand in hand met Jezus, door het leven heen. 
En ik?

De hemel kijkt blauw naar beneden. Vogels laten zich voortbewegen op de thermiek van de wind. In de dalen verspreid liggen kleine huisje tegen elkaar aan.
De man ziet het niet.

Met gebogen hoofd en gekromde schouders loopt hij over het smalle bergpaadje. Het leven valt hem zwaar. Lang had hij alles in zijn handen kunnen houden. Totdat de bodem onder zijn voeten trilde en hij heen en weer schudde. God? Het lijkt alsof Hij zich in het oneindige heeft verstopt.

Kan iemand mij helpen?

Een losse steen op het pad doet hem struikelen. Voeten komen los van de grond. Een schreeuw weerkaatst tegen de rotswand als hij naar beneden tuimelt. Handen zoeken wanhopig naar houvast.

Een boom, die zijn wortels in de rotswand heeft verankerd, breekt zijn val.
Nog net op tijd kan hij zich aan de onderste tak vastklemmen. Zijn hart slaat op hol en angst klemt zijn keel dicht. Daar hangt hij. Met een hoog adrenalinegehalte in zijn stem roept hij: ‘Help… help… kan iemand mij helpen?’

Het blijft stil

Zijn stem echoot door het dal. Het blijft stil. Dan opnieuw: ‘Help… kan iemand mij helpen?’
Ineens is daar de stem.
‘Ik ben God, Ik kan je helpen, geloof je dat?’
‘Ja’, antwoordt de man.

Laat los

‘Laat dan die tak los’, klinkt het vriendelijk. ‘Alleen zo kan Ik je opvangen en verder helpen.’
De spieren in de arm van de man trillen.
Het blijft even stil en dan klinkt het:
‘Is er nog iemand anders die me helpen kan?’

Hoe groot is mijn geloof? Vertrouw ik Hem?

Tekst: Douwe Janssen

Beeld: Lauren lulu taylor, unsplash

Intrigeert het thema geloven jou? In Elisabeth Magazine vind je antwoorden op actuele geloofsvragen. We bieden op een persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Meer weten? Neem eens een Proefabonnement.

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved