fbpx
Home Thema'sNatuur 4 Bijbelse lessen uit de natuur

4 Bijbelse lessen uit de natuur

door Maaike Sloetjes

Rustgevend ruisen van de zee, vrolijk gezang van vogels, regendruppels als parels: kun jij ook zo genieten van de schoonheid van de schepping? Al eeuwenlang verwonderen mensen zich over de natuur, haar pracht en kracht. De natuur maakt ons blij, doet ons verbaasd staan of boezemt angst in. Maar (hoe) kun je God leren kennen uit de natuur?

Getuigenis van de natuur

De natuur in haar schoonheid is een getuigenis van het creatieve werk van de Schepper. Meteen al in Genesis 1 en 2 leren we God kennen als Schepper. Op dichterlijke wijze komt Hij naar voren als creatieve Bedenker en Maker van alles wat leeft en beweegt. Zijn conclusie na al zijn scheppingswerk was: dit is zeer goed! (Genesis 1:31) Maar waarvan getuigt de schepping dan precies? Van Gods karakter. Paulus schrijft aan de Romeinen (1:20) dat Gods onzichtbare eigenschappen vanaf de schepping van de wereld voor iedereen zichtbaar zijn in zijn werken. Hij wil hiermee zeggen dat niemand kan ontkennen dat God bestaat. Iedereen kan immers zijn scheppingswerk waarnemen en Hem daardoor leren kennen. In deze bijbelstudie verdiepen we ons in dit getuigenis van de natuur: de inzichten die zij ons kan geven over Gods eigenschappen, en de lessen die wij daaruit kunnen trekken.

Heb ontzag

David kon er maar niet over zwijgen: de grootheid van God. Hij raakte onder de indruk van de lucht, de bergen, de bulderende zee en de sterren boven zijn hoofd, en bezong deze natuurfenomenen in verschillende psalmen. Lees bijvoorbeeld Psalm 19:2: ‘De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen.’ Door oog te hebben voor de rijkdom van de schepping kwam David in aanraking met Gods macht. De overweldigende natuur laat ons dus een blik werpen op de ontzagwekkende luister van God. Als Hij al deze dingen heeft gemaakt, als deze ingenieuze schepping zíjn werk is, hoe groot en machtig moet de Maker hiervan dan wel niet zijn? Als het besef van Gods grootheid bij ons binnenkomt, kunnen we niet anders dan stil worden van bewondering en ontzag. David voelde zich klein worden: ‘Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?’ (Psalm 8:4-5) We kunnen de grootte van Gods macht nooit helemaal bevatten.

Heb vertrouwen

God is liefdevol en trouw, en in de natuur zie je dit op vele manieren terug. Zo vergeleek David de liefde van God met vogels die onder hun vleugels beschutting bieden aan hun kuikens (Psalm 36:8; 91:4). In de schaduw van hun moeder, dicht bij haar, zijn de jonge vogeltjes warm en veilig. Net zo beschermt en koestert God ons. Ook Jezus keek naar de vogels (en naar de lelies) en wees zijn volgelingen hiermee op de zorg van God (Matteüs 6:26-34). Zoals de natuur zich geen zorgen maakt, zo mogen ook wij ons overgeven aan God en op zijn liefde en nabijheid vertrouwen. Wees over niets bezorgd, want God zorgt voor jou!

Wees hoopvol

De natuur is echter niet alleen maar mooi en lieflijk. Aardbevingen en tsunami’s verwoesten levens van mensen, dieren en planten. IJskappen smelten en zorgen voor een stijging van de zeespiegel, waardoor mensen moeten vluchten. Dit kan een onveilig, angstig gevoel geven. Waar zijn Gods beschermende vleugels gebleven? Maar toch is God ook hierin dichtbij. De natuur is als een spiegel voor ons. Net zoals wij lijden in ons leven, lijdt de natuur. De aarde zucht en lijdt als in barensweeën, schreef Paulus (Romeinen 8:22). Er komt een bevalling aan: een nieuwe aarde moet geboren worden. Net zoals wij als Gods kinderen door Jezus’ dood en opstanding bevrijd zullen worden van dood en pijn, zal God de aarde bevrijden van verwoesting en zinloosheid (Romeinen 8:20-21). We kunnen met de hele schepping hoopvol uitzien naar Gods redding. Ook – juist – als alles doods en bedreigend lijkt. Dwars door pijn en verwoesting heen brengt Hij nieuw leven.

Draag zorg

Tot de vernieuwing van de aarde voltooid is, dragen we zorg voor de schepping. Toen God de wereld maakte, stelde Hij de mens aan als beheerder (Genesis 1:28). We mogen heersen over de aarde, in navolging van de God die met liefde en zorg over ons heerst. God heeft ons een prachtige, kwetsbare aarde in bruikleen gegeven. Hij vraagt ons daar verantwoord mee om te gaan. Deze opdracht is kostbaar en vraagt om fijngevoeligheid. Want van alles wat wij in beheer hebben gekregen, zal God ons rekenschap vragen (Matteüs 25:14-30).

Gods karakter straalt door de schepping heen. Trek je wandelschoenen aan, kijk naar de vogels in de lucht of snuif de geur van bloemen op in je tuin of op je balkon. Verwonder je, laat je verrassen door Gods liefde, kijk uit naar zijn redding en zorg goed voor de natuur om je heen.

Tekst: © Elisabeth (Marieke Veening)
Beeld: Unsplash (Paul Carmona)

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved