fbpx
Home Achtergrond Wat is Pasen?

Wat is Pasen?

Feest van de Opstanding

door Danielle Feddes
Pasen: feest van de opstanding

Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood en daarmee de dood heeft overwonnen. Pasen is samen met Kerst het belangrijkste christelijke feest en wordt over de hele wereld groots gevierd. Maar waarom stierf Jezus eigenlijk? En wat betekenen Zijn dood en opstanding voor ons?

Het Paasverhaal begint al veel eerder, namelijk bij Kerst. Dan denken we eraan dat Jezus, de Zoon van God, vanuit de hemel naar de aarde kwam. Jezus werd geboren in een stal in Bethlehem, als een baby, kwetsbaar en klein. Zijn goddelijkheid die Hij in de hemel had, gaf Hij op en Hij werd mens, net zoals wij. Hij leefde onder ons en leerde ons over God Zijn Vader. De reden dat Hij naar de aarde kwam, was om de relatie tussen God en ons te herstellen. Hij zou Zijn leven gaan geven voor ons. Op Goede Vrijdag denken we eraan dat Hij stierf voor onze zonden.

Relatie tussen God en mens verbroken

Toen Jezus hier op aarde rondliep, zo’n 2000 jaar geleden, zei Hij van Zichzelf: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Jezus is de enige weg tot God, de Vader. Dat kun je lezen in de Bijbel in Johannes 14:6. Wat bedoelde Hij daarmee? Toen God het eerste mensenpaar, Adam en Eva, geschapen had, wandelden zij met Hem in de paradijselijke Hof van Eden. Alles was goed, God had alles goed gemaakt. God had de mensen ook een vrije wil gegeven. Maar ze vielen in zonde, doordat ze niet naar God luisterden, maar naar de slang, de satan. Die zei dat ze net zo belangrijk als God konden worden, wat een leugen is. God verdreef hen daarom uit de Hof, uit het paradijs. Er kwam pijn en verdriet in het leven van de mens. De vertrouwelijke omgang die God met de mensen had, was kapot gemaakt. En ons zou het nooit lukken die relatie te herstellen.

De weg naar herstel

Veel mensen proberen dit wel, door goed te leven en goed voor iedereen te zijn. Maar door onze zondige natuur lukt dat niet. We falen elke keer, ook al doen we nog zo ons best. God is namelijk heilig en rechtvaardig. En de straf voor de zonde is de dood (zie Romeinen 6:21). Vanuit ons eigen ik kunnen we niet bij God komen en zouden we voor eeuwig verloren zijn. Maar omdat God er alles voor over had om de relatie met de mens te herstellen, zond Hij Zijn enige Zoon naar de aarde: Jezus. Alleen Jezus is volmaakt, en zonder zonde. De Enige Die God kon behagen. De Enige Die kon voldoen aan Gods recht.

Jezus was de Enige Die kon voldoen aan Gods recht.

Jezus werd dus een mens, net als wij. Hij liep rond op aarde en deed wonderen, genas zieken, gaf blinden weer zicht en bevrijdde mensen die door demonen bezeten waren. Overal waar Hij kwam vertelde Hij over het koninkrijk van God, Zijn Vader. Veel mensen luisterden naar Zijn woorden en geloofden in Hem. Maar er waren ook veel mensen die niets van Hem moesten hebben en Hem uit de weg wilden ruimen. Ze geloofden niet dat Hij de Zoon van God was.

Goede Vrijdag

Toen Jezus 33 jaar oud was, werd Hij tot de dood veroordeeld. Niet omdat Hij iets misdaan had, want Hij was onschuldig. Maar omdat de mensen Hem – en dus God – niet moesten. Zij hingen Hem aan een kruis op de heuvel Golgotha, vlak buiten Jeruzalem. Daar stierf Hij voor onze zonde en schuld. Hij offerde Zich op, zodat er verzoening tussen God en de mensen kon komen. Hij droeg onze straf, zodat wij vrij zouden zijn.

Op Goede Vrijdag staan we stil bij Jezus’ lijden en sterven

De dag dat Jezus stierf, de vrijdag voor Pasen, wordt Goede Vrijdag genoemd. Op die dag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus.

Pasen: Jezus is opgestaan!

Maar het verhaal gaat verder, want Jezus bleef niet in de dood. Nadat Hij gestorven was, werd Hij in een graf gelegd, een nieuw graf, dat was uitgehakt uit de rotsen in een tuin vlakbij de plek waar Hij gestorven was. Er werd een zware steen voor de ingang van het graf gerold. De Romeinen, die in die tijd de baas waren, waren namelijk bang dat Jezus’ discipelen Zijn lichaam zouden stelen en dan zouden zeggen dat Hij was opgestaan.

Door Jezus is de relatie met God hersteld

Je zou denken: einde verhaal. Maar Jezus was niet zomaar een mens. Hij is God! Hij stond na drie dagen op uit het graf en verscheen aan heel veel mensen. Levend en wel! Pasen is daarom het feest van de opstanding. Dan denken we aan het wonder dat Jezus uit de dood is opgestaan en weer leeft! God is sterker dan de dood. En omdat Jezus is opgestaan, mogen wij als wij in Hem geloven eeuwig leven met Hem. De relatie met God is hersteld. God ziet ons nu in Jezus aan. Daarom vieren de christenen wereldwijd dit grootse feest en groeten we elkaar op eerste Paasdag met dit goede nieuws: De Heer is waarlijk opgestaan!

Gezegende Paasdagen!

Tekst: Daniëlle Feddes

Beeld: Jonny Gios, unsplash

Wil je meer interessante artikelen, interviews, columns en gedichten lezen? In Elisabeth Magazine vind je mooie geloofsverhalen van mensen van vandaag, ontroerende gedichten, opbouwende Bijbelstudies, interessante achtergrondartikelen, pittige columns, prachtige natuurfoto’s en nog veel meer. Neem nu een abonnement en mis geen nummer meer! Of download eerst een gratis inkijkexemplaar. En volg je ons al op Facebook?

 

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved