fbpx
Home Thema'sGeloven Kun je God zien?

Kun je God zien?

Beelden en voorstellingen van God in de Bijbel

door Daniëlle Heerens

‘Laat mij toch uw majesteit zien’, zei Mozes. De Heer antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken, en Ik ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn. Maar’, zei Hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.’
(Exodus 33:18-20)

Het ‘niemand heeft ooit God gezien’ klinkt telkens in de Bijbel. Maar je komt er ook veel beelden van God tegen en verschillende voorstellingen van Hem. Alleen al in de psalmen staan er tientallen. Er bestaat een boek met de titel God heeft wel honderd namen. Al die namen hebben ons beeld van God gevormd.

Mozes verlangt ernaar Gods majesteit te zien

Joden spreken over de Allerhoogste of de Eeuwige als ze het over God hebben. In joodse geschriften treffen we ook de aanduiding G-d of G’d aan. Het zijn uitingen van grote eerbied. Een lied van Huub Oosterhuis geeft deze eerbied goed weer. Het heet: Gij die voor alle namen wijkt. Met dat woordje ‘wijken’ laat Oosterhuis zien dat God niet te vangen is in een beeld of een naam. God wijkt achteruit. Het is zelfs nog sterker: alle namen en alle beeldende taal kunnen slechts bij benadering laten zien wie God is. Je nadert God met een naam of met meerdere namen, maar je kunt God er niet mee vastleggen. Veelzeggend!

In Exodus 33 lezen we hoe Mozes ernaar verlangt Gods majesteit te zien. Hij wil opnieuw op God kunnen vertrouwen, juist omdat dit vertrouwen was geschokt. Eerder in Exodus lezen we ook al van dat verlangen. Als Mozes wordt geroepen om naar de farao te gaan en te pleiten voor de vrijlating van het volk Israël spreekt hij het ook uit. Niet alleen om te weten wie God is, maar ook om God te ontmoeten. Te weten dat hij er in zijn levenstaak niet alleen voor staat. Mozes is het toonbeeld van onzekerheid.

Vertrouwen, kennen en zien van God hangen nauw met elkaar samen

Kan hij op God vertrouwen? God antwoordt dat Hij niet alleen de God van Mozes is, maar ook de God van Abraham, Isaak en Jakob. Hij maakt zichzelf bekend met de naam ‘Ik zal er zijn’. Uit de ontmoetingen van Mozes met God blijkt dat vertrouwen, kennen en zien van God nauw met elkaar samenhangen.

In de Psalmen vinden we allerlei namen voor God die horen bij een persoon. Helper, Redder, Koning, Herder. Ook vind je er niet-persoonlijke namen: rots, schild, toevlucht, bron. Die beelden zeggen iets over de mens. Als God een schild is, is de mens onbeschermd. Als God moeder is, is de mens een kind dat vraagt om geborgenheid en veiligheid. Als God alleen maar licht is, is de mens licht én donker. Als God Helper is, is de mens degene die aangewezen is op hulp. Als God Wachter is, is de mens de niet-altijdoplettende.

Jezus geeft op een unieke manier zicht op wie God is

Zo komen de beelden van God opeens dichterbij. Ze zijn relationeel en zeggen daarmee ook iets over ons. De kennis van God én van de mens wordt opgedaan in de omgang met Hem.

Maar met menselijke begrippen, namen en beelden komen we er niet. Jezus zelf geeft ons op een unieke manier zicht op God, belichaamt wie God is. Altijd kwam Hij terug op de liefde als drijvende kracht. Altijd gaf Hij iemand een nieuwe kans. Waar Hij maar kon, haalde hij mensen in de kring. Hij straalde zo veel liefde en rechtvaardigheid uit dat de mensen zeiden: ‘Hij lijkt sprekend op God!’ God, die sprak met Mozes, is ons rakelings nabij gekomen.

Tekst: © Elisabethbode (Henk de Roest)

De Elisabethbode is een magazine ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!

 

Reageren

* Door dit formulier te gebruiken, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved