Home Interview Joël Voordewind: ‘Geluk is opkomen voor mensen die lijden’

Joël Voordewind: ‘Geluk is opkomen voor mensen die lijden’

door Caroline de Vente
Joël Voordewind

Opkomen voor mensen: dat ziet oud-ChristenUnie-politicus Joël Voordewind duidelijk als een roeping. Daarover wil hij anderen ook graag iets meegeven.

Wat is geluk?

,,Ik heb het wel eens met jongeren over de vraag wat een mens gelukkig maakt,” vertelt Voordwind. “Ze hebben daar vaak wel ideeën over, deels in de materiële sfeer. Dan neem ik hen mee naar Matteüs 5, de Bergrede, waar Jezus dingen zegt als ‘Gelukkig de armen’. Mensen die mee lijden met armen en anderen die het moeilijk hebben, delen in dat geluk. Het is een vorm van gelukkig-zijn die ontstaat door op te komen voor mensen die verdriet hebben, vervolgd worden en lijden. Dat is onze bestemming als volgelingen van Jezus.”

Hippies en drugsverslaafden

Joël kreeg zijn bevlogenheid als kind met de ontbijtgranen binnen. ,,Mijn vader was dominee in het Amsterdam van de jaren zeventig, tussen de hippies en drugsverslaafden. We hadden een kerkelijk drugsopvangcentrum bij de Wallen en ik groeide op in de Bijlmer. Als kinderen voelden we ons betrokken bij het werk. We kregen, zeg maar, andere mensen over de vloer dan de gemiddelde Nederlander.”

Na zijn studie politicologie werkte hij met zijn vrouw Deborah in Brazilië met straatkinderen, en later in Irak met door Saddam Hoessein verdreven Koerden. Tijdens werkbezoeken als Kamerlid bezocht hij ‘onder de radar’ rampgebieden en vluchtelingenkampen, waardoor hij gezichten bij nieuwsberichten kon plaatsen. ,,Veel mensen die daar verbleven maakten zich zorgen om hun dochters – die in vluchtelingenkampen veel risico lopen – of rouwden om geliefden die vermoord waren. Je ziet er zo veel leed.”

Economische vluchtelingen

Wat vindt hij van vluchtelingen die vooral uit economische overwegingen naar het westen willen? ,,De helft van de mensen met een vluchtelingenstatus leeft in het eigen land in armoede en heeft geen uitzicht op werk, maar ook dan is er vaak sprake van onveiligheid, neem bijvoorbeeld Afrikaanse landen zoals Eritrea. Die dingen lopen door elkaar heen, het is niet altijd met een schaartje te knippen.”

Ook in dit werk is zijn geloof een sterke aansporing. ,,Kijk naar wat Jezus zegt in Matteüs 25: 35 en 36. Het bijzondere is, dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens parallel lopen met Jezus’ woorden: het recht op eten, drinken, een veilige omgeving – allemaal basisvoorzieningen die Hij al noemde.”

Dromen van Jezus

Voordewind zet zich tevens in voor bekeerlingen uit het Midden-Oosten die naar Europa vluchten. ,,Die mensen moeten aantonen dat ze werkelijk christen zijn geworden en daarom gevaar lopen in hun eigen land, en dat is moeilijk. Ze willen natuurlijk hun thuisfront en christelijke contactpersonen niet in de problemen brengen. Daarnaast moesten ze thuis hun nieuwe geloofsovertuiging altijd streng geheim houden om in leven te blijven, dus ze komen er hier ook niet gemakkelijk voor uit. Anderen doen dat wel, maar vertellen bijvoorbeeld dat ze van Jezus hebben gedroomd en daardoor bekeerd zijn. Daar halen veel nuchtere medewerkers van de Nederlandse Immigratiedienst (IND) natuurlijk hun wenkbrauwen bij op.

Zelfs als de commissie Theologische Toetsing (de Commissie Plaisier, vernoemd naar de voormalige scriba van de PKN) oordeelt dat er sprake is van oprechte bekering – en die mensen vragen echt dóór – krijgt de betreffende vluchteling vaak toch nul op het rekest. Wij hebben er vanuit de CU erg op aangedrongen dat het advies van deze commissie serieuzer wordt genomen. En dat er daarnaast meer specialisten bij de IND zouden worden aangenomen, zodat ze daar de geloofwaardigheid van bekeringsverhalen beter kunnen beoordelen. Die expertise is er gekomen.”

Scheefgegroeid

,,Wat ik anderen vooral zou willen meegeven is: blijf dicht bij God en mensen. Met mijn medewerker in de Kamer probeerde ik dat te doen door elke vrijdag te praten met individuele mensen die tussen wal en schip waren gevallen. Het is belangrijk om – ook als je vooral met grote lijnen bezig bent – altijd oog te houden voor individuen: zij kunnen je wijzen op dingen die zijn scheefgegroeid door beleid. En vervolgens kun je je ook inzetten om daar structureel iets aan te doen.”

Joël Voordewind vertelt meer over zijn politieke nalatenschap in Elisabeth Magazine nr. 13-2021. 

Tekst: © Elisabeth (Petra Butler)
Beeld: Marjan van der Meer – Pure Fotografie

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!