Home Column Column Thea Westerbeek: ‘Rijke mensen zijn er genoeg’

Column Thea Westerbeek: ‘Rijke mensen zijn er genoeg’

door Maaike Sloetjes

Als je naar de kerk gaat, dan beleef je nog eens wat. Zo hoorde ik jaren geleden een preek – om precies te zijn op 25 september 2016 – van gastpredikant ds. A.T.B.M. van der Kevie. Hij had een heel bijzondere uitleg over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Na de dienst vroeg ik hem of hij zijn preek wilde mailen. Met een vooruitziende blik bedacht ik dat het misschien ooit zou passen in een themanummer over rijkdom en armoede.

En ziehier. Op internet zocht ik waar de voorletters A.T.B.M. voor staan: Anje Teunis Berry Matthy. Maar ik vond ook dat de predikant op 25 maart 2017 is overleden. Ik had hem graag willen berichten dat zijn preek eindelijk in de Elisabeth geplaatst zou worden en hem nogmaals willen bedanken. Dat gaat niet meer. Maar dan toch deze postume dankzegging.

Als redactie bespraken we voor dit nummer over geld of we een rijk iemand zouden interviewen of juist iemand met schulden. Rijke mensen zijn er genoeg. Maar vind maar eens iemand die openlijk wil vertellen over geldgebrek. Gelukkig ken ik uit onze voormalige kerk Gera Mateman. ’s Zondags gaat ze voor in de dienst, ’s maandags poetst ze in het huis van andere mensen. Geen werk is minderwaardig, vindt zij. En een benarde financiële situatie is niets om je voor te schamen.

Niet naar de kerk
In dit coronajaar zijn heel wat mensen hun baan of bedrijf kwijtgeraakt. Menigeen zal haar verhaal over geldproblemen herkennen. Wat zijn we als redactie blij met Gera’s openheid rond dit onderwerp. Als je naar de kerk gaat, dan ontmoet je nog eens iemand. Maar… het afgelopen jaar konden wij heel lang niet naar de kerk, net als zo vele andere geloofsgenoten. We moesten ons behelpen met online kerkdiensten. En als je daarnaar luistert, dan hoor je nog eens wat.

Zo keken wij thuis naar een dienst waarin dominee Snaterse van de PKN in Hoogeveen preekte over… dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar hij had één uitspraak – misschien besefte hij zelf niet hoe bijzonder krachtig deze was – die bij mij bleef hangen. Een citaat dat precies past bij het verhaal van mensen zoals Gera. Als je samen opkijkt naar de Here God kun je niet neerkijken op een ander. Het was een preek letterlijk voor lege stoelen en banken. Maar dit kwam wel over!  

Tekst: © Elisabeth (Thea Westerbeek)
Beeld: Unsplash (Mathieu Stern )

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!