fbpx
Home Thema'sBemoediging Zó werd Mozes een moedig man

Zó werd Mozes een moedig man

door Maaike Sloetjes

Wat is het heerlijk als iemand de moed heeft om te zeggen wat niemand durft te zeggen, of om te doen wat niemand durft te doen.

Voor mij is Gor Khatchikyan een voorbeeld van moed. Als spoedeisendehulparts maakte hij ongelooflijk lange dagen tijdens de coronacrisis. Moedig deed hij zijn werk. Ondanks het risico om zelf ziek te worden stond hij aan het bed van stervende mensen. Hij legde zijn hand op hun hand, zodat ze niet alleen zouden zijn in hun laatste momenten. ’s Avonds vertelde hij op televisie over zijn werk, de ellende, de crisis. En hij vertelde vrijmoedig over zijn geloof. Ik kende hem al via zijn boek Gelukzoeker, waarin hij vertelt hoe hij vanuit Armenië asiel aanvroeg in Nederland en het kreeg via een generaal pardon. Bij uitstek een zachtmoedig iemand. En je merkte wat een moed mensen putten uit zijn leven en zijn werk.

Overmoedig
Hoe kom je aan zulke moed? Van Mozes wordt gezegd dat hij door zijn geloof Egypte verliet, zonder angst voor de woede van de koning (Hebreeën 11:27). Toch was Mozes in het begin niet zo moedig. Hij is zo geworden. Als veertiger was hij eerder overmoedig. Hij sloeg een Egyptenaar dood, omdat die een Israëliet sloeg. Hij vluchtte naar Midjan, waar hij veertig jaar verbleef, tot hij door God geroepen werd. Geroepen om zijn volk Israël uit Egypte te leiden. Opvallend is het grote gebrek aan moed bij Mozes. Deemoedig Tot vijf keer toe gaat Mozes tegen God in. Zou jij dat durven? Tegen God ingaan? Niet één keer, maar vijf keer? Ergens moedig. Hij vraagt: ‘Wie ben ik? En wat moet ik dan over U zeggen? En wat als ze me niet geloven? Ik ben zo’n slechte spreker. Kunt U niet iemand anders sturen?’ God zou er moede loos van worden. Maar door wat Hij Mozes belooft, gaat deze uiteindelijk toch. ‘Ik zal bij je zijn. Mijn naam is “Ik ben en Ik zal er zijn”. Ik zal zorgen dat ze je geloven doordat je met je staf machtige tekenen zult verrichten. Ik ben bij je en geef je de juiste woorden in de mond. En je hoeft niet alleen te gaan, want Aäron, je broer, zal met je meegaan.’

Angstig
En zo wordt Mozes als man van tachtig jaar de grote leider van zijn volk. De farao laat hen gaan, op weg naar het beloofde land. Mozes wordt kind aan huis bij God, op de berg in de woestijn. Prachtig zoals de ervaringen van Mozes en het volk in Hebreeën worden samengevat: ‘U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en allesverzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was: “Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden!” Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: “Ik sidder van angst!”’ (Hebreeën 12:1821) Een moedige man die siddert van angst.

Zachtmoedig
Uiteindelijk brengt Mozes veertig jaar met het volk door in de woestijn. Wat zal in die jaren de moed hem ongelooflijk vaak in de schoenen gezonken zijn! Telkens weer het gebrek aan vertrouwen bij het volk, telkens weer dat geklaag. Uiteindelijk krijgt Mozes zelf geen toegang tot het beloofde land. Op een dag twijfelen zelfs zijn broer Aäron en zijn zus Mirjam aan hem. Er zit ook iets van jaloezie bij, want Mirjam en Aäron zeggen: “Heeft de HEER soms uitsluitend bij monde van Mozes gesproken en niet ook bij monde van ons?” (Numeri 12:2) Daarna staat een vers in de Bijbel, dat zo verrassend is: ‘Nu was Mozes een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij’ (Numeri 12:3). In een andere vertaling van de Bijbel staat: ‘Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem.’ Mozes, de meest zachtmoedige op aarde.

Vrijmoedig
Hoe mooi is die lijn in Mozes’ leven: van overmoedig, via moedig en angstig tegelijk naar zachtmoedig. Je had het hem zo gegund dat hij als man van honderdtwintig het beloofde land binnen had mogen gaan… Mozes was de grote bemiddelaar van het Oude Testament: echt de man tussen God en het volk in. Hoe vaak hij de berg Sinaï niet op en af gegaan is! Bij een van die gelegenheden glansde zijn gezicht. Steeds weer pleitte hij bij de Heer voor zijn volk. Prachtig hoe opnieuw Hebreeën een onderscheid maakt tussen Mozes en Jezus: ‘Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar die getuigde van de komende openbaringen, Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld’ (Hebreeën 3:5-6). Mozes was een voorafschaduwing van Jezus. Zijn moed en zijn trouw toonden al iets van de Messias. Als Jezus zijn werk begint, dan staat er: ‘De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen’ (Johannes 1:17).

Van Mozes kun je de vrijmoedigheid leren om namens de Heer te spreken, al bedenk je je misschien wel vijf keer. Van Mozes kun je de zachtmoedigheid leren om namens de Heer te handelen, al sidder je misschien van angst. Maar als jouw woorden en jouw daden gekleurd worden door én goedheid én waarheid, dan zullen ze verschil maken in het leven van anderen.

René Barkema is predikant van de  Kandelaarkerk (GKv) in Amersfoort.

Tekst: © Elisabeth (René Barkema)

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved