Home Thema'sGeloven Zo leer je God werkelijk kennen

Zo leer je God werkelijk kennen

door Daniëlle Heerens

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.
Psalm 139:23-24

Wat een wijze woorden van een groot leider. David wist dat een volk geestelijk gezien, wetenschappelijk gezien en politiek gezien niet hoger kon stijgen dan hun spirituele niveau toeliet. In feite is dit een nederige bekentenis: de erkenning dat de problemen van zijn volk toe te schrijven waren aan geestelijke dwaling.

Moe van bijeenkomsten, vergaderingen, hoorzittingen en onderzoeken die waren ingesteld om de oorzaak van staatsproblemen bloot te leggen, keerde David zich tot God en knielde hij bij Hem neer. Hij bad vurig en oprecht dat God een opwekking onder het volk in gang zou zetten en zou beginnen met het aanwakkeren van het vuur in Davids eigen hart.

Zijn gebed was niet alleen dat hij God mocht leren kennen, maar ook dat God hem zou kennen. ‘Doorgrond mij, O God!’ Zijn hart hunkerde, net als onze harten vandaag, naar een persoonlijke, levende, intieme relatie met God. Kort gezegd: hij bad om een nieuwe, onbetwistbare, échte ontmoeting met zijn God.

Tenzij God aan ons geopenbaard wordt door middel van persoonlijke ervaringen kunnen we God niet werkelijk kennen. De meesten van ons hebben wel kennis over God, maar dat is iets heel anders dan God zelf kennen. Is het niet logisch om aan te nemen dat de enige die ons kan herscheppen Degene is die ons ook geschapen heeft? Als je horloge kuren had, zou je er niet mee naar een hoefsmid gaan. Als je auto een grote beurt nodig heeft, maak je geen afspraak met een loodgieter. Als je een operatie moet ondergaan, zou je daar geen gereedschapswinkel voor binnenstappen.

Onze geestelijke problemen kunnen alleen worden opgelost door de God die ons geschapen heeft. Hij heeft ons gemaakt naar zijn eigen beeld, zijn eigen gelijkenis; en vandaag, dankzij de genade van zijn Zoon, kan Hij ons herscheppen naar het beeld van zijn opstanding. Door geloof in Jezus Christus worden wij een nieuwe schepping en deelgenoten van zijn leven.

‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’ (2 Korintiërs 5:17) Davids gebed, zoals hier in Psalm 139 is uitgeschreven, had een logisch verloop. Hij bad eerst dat God hem zou kennen en doorgronden, daarna bad hij of God hem wilde reinigen en tot slot bad hij om Gods leiding. Ook wij kunnen vrede vinden wanneer het in orde is tussen ons en God – dat is de enige weg tot vrede.

Tekst: © Eeuwige hoop (Billy Graham)

Deze overdenking komt uit het dagboek Eeuwige hoop, dat is geschreven door de geliefde auteur, evangelist en predikant Billy Graham. Het is een dagboek met diepgang – het resultaat van een lang leven met God. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere: als kracht in tijden van lijden, familie, wijsheid, hoop, Gods hand in ons leven.