fbpx
Home Thema'sGeloven Wat een vooruitzicht: op een dag sta ik in die menigte…

Wat een vooruitzicht: op een dag sta ik in die menigte…

door Maaike Sloetjes

Verheug u, mijn volk! Juich van vreugde! Want kijk: uw koning komt naar u toe! Hij is de rechtvaardige, de overwinnaar. Toch is Hij ook nederig en rijdt op een jonge ezelin.
Zacharia 9:9

Op een ezel
Sinds deze woorden werden opgeschreven hebben de Joden vierhonderd jaar lang gewacht tot de Messias Jeruzalem zou binnenrijden op een ezel. Wat zullen ze opgewonden zijn geweest toen dat uiteindelijk gebeurde! Er waren massa’s mensen in Jeruzalem; velen van hen spreidden hun mantels uit op de weg en anderen sneden palmtakken af en legden ook die op de weg. Ze riepen: ‘Gezegend is Hij die komt in de naam van de heer!’ en: ‘Prijs Hem tot in de hoogste hemelen!’ (Mattheüs 21:8)

Ze schreeuwden
Jezus werd uitbundig welkom geheten, maar slechts een paar dagen later keerden dezelfde mensen zich tegen Hem en schreeuwden ze dat Hij gekruisigd moest worden. Jezus had hier woedend op kunnen reageren, maar dat deed Hij niet. Hij liet zich gewillig meevoeren naar het kruis. Hij was bereid om deze lijdensweg te gaan, want Hij wist van de enorme vreugde wanneer we voor eeuwig bij Hem thuiskomen in de hemel. (Hebreeën 12:2)

Bij zijn terugkomst zal niemand Hem meer durven afwijzen! ‘Dan zal iedereen Mij, de Mensenzoon, zien komen in de wolken, met grote macht en majesteit. Ik zal de engelen eropuit sturen om de mensen die Ik heb uitgekozen, bijeen te brengen.’ (Marcus 13:27)

Witte kleren en palmtakken
Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken stammen en taalgroepen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Zij riepen luid […] (Openbaring 7:9­11)

Wat een geweldig vooruitzicht, Heer! Op een dag sta ik in die menigte en zie ik uw heerlijkheid!

Tekst: © Een jaar onderweg met God (Jennifer Rees Larcombe)

Jennifer Rees Larcombe brengt hoop en bemoediging in de moeilijkste situaties. In het dagboek ‘Een jaar onderweg met God’ neemt de auteur je mee op een reis waarin je Gods zorg, liefde en genade zult ontdekken. Ze put hierbij uit inzichten uit haar eigen leven.

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved