fbpx
Home Thema'sGeloven Moet je bang zijn voor de toekomst?

Moet je bang zijn voor de toekomst?

door Daniëlle Heerens

Je blik gericht op de toekomst heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast.
Psalm 119:89

Wanneer een christen het wereldgebeuren interpreteert aan de hand van de Bijbel, beseft hij dat de God die wij aanbidden niet vanaf de zijlijn staat toe te kijken. Zo iemand is zich ervan bewust dat God in de schaduwen van de geschiedenis aanwezig is en een plan heeft.

Een christen hoeft zich niet te laten verontrusten door de chaos, het geweld, de strijd, het bloedvergieten en de dreiging van oorlogen die dagelijks onze kranten, onze televisieschermen en onze computermonitors vullen. We weten dat deze dingen het gevolg zijn van de zonde en de hebzucht van de mens. Als er iets anders zou gebeuren, zouden we reden hebben om aan de Bijbel te twijfelen. Elke dag opnieuw zien we duizenden bewijzen van de vervulling van bijbelse profetieën. Elke dag als ik de krant lees, zeg ik bij mezelf: ‘De Bijbel is waar.’

Maar hoe angstaanjagend de toekomst misschien ook lijkt, een christen weet hoe de wereldgeschiedenis zal eindigen. We zijn op weg naar een fantastische ontknoping. Alle schrijvers van het Nieuwe Testament geloofden dat het beste nog moest komen.

Zoals John Baillie gezegd heeft: ‘De Bijbel stelt duidelijk dat de toekomst in Gods handen is. Als ze in onze handen was, zouden we er een puinhoop van maken. De toekomst is niet in handen van de duivel; hij zou ons naar de vernietiging leiden. De toekomst is niet overgeleverd aan een noodlot waarop we blind afstevenen; dan zou het leven zonder betekenis zijn. Nee, de toekomst ligt in handen van degene die iets voorbereidt dat mooier is dan een oog heeft gezien, een oor heeft gehoord of in een mensenhart is opgekomen.’

De psalmist zei: ‘De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?’ (Psalm 27:1)

Onze God en Vader, ik weet dat U de machtige God bent en dat U mijn leven veilig in uw almachtige handen houdt. Daarom ben ik niet bang voor dit leven en de worstelingen die daarbij horen. Ik geloof met mijn hele hart dat ik alles aankan door de kracht die Christus Jezus, mijn Heer, me dag in dag uit geeft. Ik heb uw Woord en uw Zoon voor eeuwig in mijn hart gesloten, Vader. Dank U voor uw genade en barmhartigheid. En nu zie ik vol verwachting uit naar Christus’ glorieuze wederkomst. Kom, Heer Jezus! Amen.

Tekst: © Eeuwige hoop (Billy Graham)

Deze overdenking komt uit het dagboek Eeuwige hoop, dat is geschreven door de geliefde auteur, evangelist en predikant Billy Graham. Het is een dagboek met diepgang – het resultaat van een lang leven met God. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere: als kracht in tijden van lijden, familie, wijsheid, hoop, Gods hand in ons leven.

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved