Home Thema'sLeven Lees hier alles over jouw ‘tijd’

Lees hier alles over jouw ‘tijd’

door htromp

Voor alles is een tijd. Dat zegt Prediker in het door hem geschreven bijbelboek. Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om daar vanaf te zien. Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Zeven tegenstellingen somt hij op. Waarom doet  hij dat? Alle mooie en verdrietige dingen van het leven komen als een sneltrein voorbij. Niet te stoppen! En zijn slotvraag is: ‘Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en gezwoeg?’

Tijd is een wonderlijk begrip. De oude Grieken beschouwden de tijd als een godheid. Een wrede, verschrikkelijke god… Alles wat Chronos aantrof, verslond hij met huid en haar. Komen wij hierdoor aan de uitdrukking ‘de tand des tijds’? De tijd heeft voor ons besef vaak tanden die overal aan knagen.

Gods tijdsberekening
In de Bijbel (zie Genesis 1) lezen we hoe God staat aan het begin van de tijd. Hij maakt scheiding tussen licht en donker, dag en nacht. God heeft de tijd ingedeeld in voor ons overzichtelijke stukjes. Elke dag is er één. Zo geeft God ons besef van tijd. Maar Gods tijdsrekening is anders dan de onze, schrijft de apostel Petrus (zie Petrus 3:8). In Gods ogen is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag. Dat te beseffen maakt klein: wat stelt de lengte van een mensenleven voor? Zelfs al worden we tachtig of negentig jaar: voor God is het hooguit een kwartiertje! Aan de andere kant geldt dat God elke dag van ons leven belangrijk vindt. Hij wil erin aanwezig zijn. Iedere dag! Maar altijd op een voor ons ondoorgrondelijke manier, zegt Prediker.

Voor alles is een tijd. Alle mooie en nare dingen in het leven somt Prediker op (Prediker 3). Hij maakt het niet mooier dan het is. Hij kent elke vreugde en elk verdriet. En alles gaat maar door… Het leven is soms een kwelling, zegt hij zelfs. Daar kunnen wij mensen helaas niets aan veranderen. Prediker is daarin heel realistisch. Het is zoals het is… Heel herkenbaar. Daarom lijkt het hem het beste om te genieten van de tijd die we krijgen als een cadeau van God.

Chronos & kairos
In de Bijbel wordt behalve het woord chronos nog een ander woord gebruikt voor tijd. Het Nieuwe Testament gebruikt ook het woord kairos. Dat woord betekent niet alleen in het algemeen ‘tijd’ maar vooral ‘juiste tijd’, ‘gelegenheid’. Als chronos slaat de tijd alles uit handen, als kairos geeft de tijd een nieuwe mogelijkheid aan. Het bijzondere moment is er!

Mooi komt dat tot uiting in Marcus 1. Het eerste woord dat Jezus volgens het Evangelie van Marcus zegt is: ‘De tijd (kairos) is rijp en het koninkrijk van God is ophanden (Marcus 1: 15). Dat is het goede nieuws van Jezus’ komst in deze wereld. Jezus heeft door zijn dood en opstanding de toekomst opengebroken. Zo hoeft de tijd van ons leven niet zinloos te zijn doordat de tand des tijds alles aanvreet. Door Jezus krijgen we zicht op een eindeloze tijd: de eeuwigheid.

Gods werk blijft ondoorgrondelijk. Dat wil niet zeggen dat God geen gevoel heeft. In Jezus toont God dat Hij met ontferming bewogen is, zegt de Bijbel zo mooi. Jezus werd net zo tijdgebonden als wij. Maar door zijn dood en opstanding wordt er een streep getrokken door het verschil in tijd en eeuwigheid. Ieder die in Hem gelooft zal eeuwig leven hebben.

Wij zijn God niet
Terug naar Prediker. Na de vraag naar de zin van het werken en zwoegen en de conclusie dat Gods werk ondoorgrondelijk is, komt hij tot het inzicht dat alles wat God doet voor altijd is. Ondanks alle verdriet twijfelt Prediker geen moment aan Gods leiding. Wij zijn God niet. Wij begrijpen soms niets van zijn daden, zegt Prediker. En toch gelooft hij dat God weet waar Hij mee bezig is. Het loopt God niet uit de hand.

Een leven zonder God is voor Prediker ondenkbaar. Dat is de boodschap die Prediker ons geeft. Waarom al die narigheid er is, kan geen mens verklaren. Zo is het leven nu eenmaal. Lees het boek Job. Zo heeft Job alles wat zijn hart begeert en zo zit hij op de ashopen. En wees eerlijk, herken je dat niet in je eigen leven? Ieders leven kent hoogte­ en dieptepunten. Daar hebben we maar mee te dealen. Het is niet anders… De controle daarover hebben wij niet in de hand. Maar Prediker troost met de gedachte dat God al die verschillende tijden en omstandigheden wel in handen houdt. Hij heeft er een bedoeling mee. Het gaat ergens naar toe. Door Jezus maakte God een eind aan de zinloosheid van zwoegen. Eens komt Hij terug. Wanneer de tijd daar rijp voor is weet niemand. Zelfs Jezus wist dat niet.

Tot het zover is mogen we ondanks alle verdriet genieten van het goede dat Hij ook geeft. En verder: de gegeven tijd gebruiken tot zijn eer door Hem en onze naaste lief te hebben als onszelf. Een prachtig lied zingt: ‘Nu is op aard geen goede daad meer tevergeefs gedaan, want wat wij goed doen is als zaad dat heerlijk op zal gaan’!

Tekst: © Elisabeth (Henke Laban)
Beeld: Ben White (Unsplash)

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!