Home Thema'sNatuur Hemelvaart: het mysterie van de wolk

Hemelvaart: het mysterie van de wolk

door Maaike Sloetjes

De hemelvaart: Jezus stijgt op naar de hemel en verdwijnt in de wolken. In de Bijbel wordt dikwijls over wolken gesproken. Toch kijken bijbelschrijvers vaak met andere ogen naar wolken dan wij gewend zijn. De wolken zijn meer dan een natuurverschijnsel. Ze spreken over de HEER.

Als ik ’s morgens opsta, kijk ik altijd even naar de lucht. Wat ik zie, is elke keer anders. Een egaal blauwe lucht, dreigende donkere wolken of allerlei wolkenformaties waar weerkundigen mooie namen voor bedachten. Geen dag is hetzelfde. Hoewel ik niet gek ben op donkere wolken, ben ik eerlijk genoeg om te erkennen dat we blij mogen zijn dat er wolken zijn. Zonder wolken geen schaduw en geen regen, en zonder regen geen leven… Wolken horen bij de natuurverschijnselen die het leven op aarde mogelijk maken.

Respect
De wolk wordt dikwijls gezien als beeld van Gods aanwezigheid én van Gods verborgenheid. Dit lijkt een tegenstelling, maar geeft een prachtig beeld van Gods wezen. Hij is de Eeuwige, de Unieke, voor ons mensen niet te doorgronden en na te rekenen. Soms heel dichtbij, soms lijkt Hij heel ver weg. Het beeld van de wolk leert ons om voorzichtig en met groot respect over God te spreken. Hij is een Mysterie, Hem helemaal kennen is onmogelijk.

Donder en bliksem
In de Bijbel maakt God zijn aanwezigheid vaak kenbaar door wolk en vuur. Het begint bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte. In Exodus 13 staat dat God voor het volk uit gaat. Overdag in een wolkkolom en ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo reizen ze veilig. De wolk beschermt, bewaart en wijst de weg. God is tegenwoordig! Dan komen ze bij de berg Sinaï. Daar sluit God een verbond. Dat gaat niet zomaar. God zegt tegen Mozes dat Hij in een donkere wolk naar het volk toe zal komen en dat iedereen het zal horen. Eerst moeten ze zich heiligen. Het volk mag absoluut de berg niet op. Wie dat doet, moet gedood worden. Op de derde dag begint het te bliksemen en te donderen en hangt er een donkere wolk om de berg. God is neergedaald in vuur (Exodus 19). De hemel nadert de aarde. Maar niemand kan en mag God zien. Daarvoor is zijn heerlijkheid te groot.

Tent
Iedereen moet op grote afstand blijven, behalve Mozes. Hij mag de berg op. Daar geeft God zijn wetten en draagt Hij het volk op om een woonplaats voor Hem te maken, een verplaatsbare tent. In en bij die tabernakel moeten ze God dienen, Hem aanroepen, dankzeggen, offeren en eren. Als de ontmoetingstent klaar is, wordt hij overdekt door een wolk en zo gevuld met de majesteit van de Heer. Zelfs Mozes, die toch Gods vertrouweling is, mag de tent niet binnengaan (Exodus  40). Bij de inwijding van de tempel van Salomo gebeurt hetzelfde. Zodra muziek en zang klinken, vult het huis van de Heer zich met een wolk en kunnen de priesters hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vult de tempel (2 Kronieken 5). Zo zijn er in het Oude Testament nog meer geschiedenissen waarin die bijzondere wolk belangrijk is.

Schaduw
Ook in het leven van Jezus komt de wolk als beeld van Gods tegenwoordigheid voor. Bij de aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria zegt de engel: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.’ Schaduw, gegeven door de wolk van Gods aanwezigheid! De herders worden in de nacht omgeven door het stralende licht van Gods aanwezigheid. Er gebeurt weer iets bijzonders! In Matteüs 17 lezen we dat Jezus met drie discipelen op een hoge berg is. Voor hun ogen verandert Jezus van gedaante. Hij straalt van een bijzonder licht. De discipelen zien ook Mozes en Elia. Dan valt de schaduw van een wolk over hen heen en er klinkt een stem: ‘Deze is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem.’ De wolk neemt Mozes en Elia weg. God zelf was aanwezig op die plek!

Ballonnetje
Bij Jezus’ hemelvaart is er ook een wolk. Jezus herinnert zijn leerlingen aan een eerder gevoerd gesprek. Hij gaat hen verlaten, maar laat hen toch niet alleen (Johannes 14). De heilige Geest zal komen. Die zal hun kracht geven. Daar moeten ze op wachten in Jeruzalem. Als Jezus dit gezegd heeft, wordt Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zien. Jezus verdwijnt niet zoals een ballonnetje hoog in de lucht. De wolk komt en verbergt Hem. Wat er in en achter die wolk gebeurt, is een groot geheim. Gods geheim. Wat zouden we graag achter die wolk kijken. Weten wat daar gebeurde. Hoe ziet het er in de hemel uit? Jezus heeft gezegd dat Hij daarnaartoe gaat om plaats te bereiden voor wie Hem liefheeft. Hoe is dat? Een wolk neemt Hem weg. God doet als het ware de deur dicht voor onze ogen. Zo verbergt Hij zijn heerlijkheid en bewaart Hij het grote geheim van zijn toekomst.

Niet alleen
Dagen later zijn de leerlingen bij elkaar. Plotseling klinkt er een geluid als een hevige windvlaag die het hele huis vult. Er verschijnen een soort vlammen. God openbaart zich weer in wolk en vuur. Zo wordt zijn heilige Geest zichtbaar. God laat ons niet alleen. Weer is de wolk daar het symbool van. Als je nu naar de wolken kijkt, let dan niet op dreigende wolken. Hoe donker kan het leven soms zijn. Denk aan die Unieke wolk. Die wolk die zegt: ‘Ik ben erbij. Ik overschaduw je en wil je vullen. Ik deel je bestaan. Bij Mij ben je veilig!’

Tekst: © Elisabeth (Henke Laban)
Beeld: Heina Dokter

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!