fbpx
Home Thema'sLeven Elisabeth was onvruchtbaar: God wilde haar gebruiken in Zijn plan  

Elisabeth was onvruchtbaar: God wilde haar gebruiken in Zijn plan  

door Maaike Sloetjes

Je moet goed zoeken om haar te vinden in de Bijbel: Elisabet. Haar naam wordt maar in één hoofdstuk genoemd. Maar dat ene hoofdstuk, Lucas 1, geeft ons voldoende stof tot nadenken. Over wie zij was en hoe God haar mocht en wilde gebruiken in zijn plan.

Als we haar leren kennen, is Elisabet al op leeftijd, net als haar man Zacharias. Een gezegend leven ligt achter hen en ze hebben inmiddels een cv waar je mee thuis kunt komen  (Luc. 1:6). Een lang en vruchtbaar leven is het, al geldt dat laatste alleen in geestelijke zin. Want Elisabet was onvruchtbaar (1:7). Met die vier woorden wordt meteen de vinger op de zere plek van haar leven gelegd. Geen kinderen, geen nageslacht… alleen wie dat aan den lijve ervaart, weet hoe diep die pijn kan gaan en hoe gevoelig dat litteken een leven lang kan blijven.

Eed van God
Elisabet schaart zich daarmee in de rij van vrouwen in de Bijbel die ondanks hun onvruchtbaarheid na lang wachten en bidden door God gezegend worden met de belofte van een kind. Denk maar aan Sara, Hanna en de vrouw van Manoach, de moeder van Simson.

Elisabet stamt, net als haar man Zacharias, rechtstreeks af van Aäron. Haar naam betekent ‘eed van God’. Met die naam wordt de link gelegd naar Eliseba, de vrouw van haar voorvader Aäron.. En ook naar de belofte die God in Maleachi 3:23-24 doet. In de persoon van Johannes doet God zijn eed gestand, stuurt ‘de profeet Elia’ en doorbreekt daarmee het eeuwenlange stilzwijgen. Zo slaat Hij de brug tussen het Oude en het Nieuwe Verbond, tussen het jodendom en het christendom.

Toch zwanger
Door de jaren heen heeft het leven van Zacharias en Elisabet een vertrouwde routine gekregen – hij verricht zijn werk als priester en zij naar alle waarschijnlijkheid als huisvrouw. Twee oude mensen, uit een stad in Judea. Maar oud-zijn betekent niet automatisch uitgerangeerd-zijn. Op het etiketje van dienst aan de Heer staat geen uiterste houdbaarheidsdatum. Je wordt niet naar de zijlijn verbannen, enkel en alleen omdat je een bepaalde leeftijdsgrens bent gepasseerd. Gods plan omvat elke dag van je leven, vanaf je prille begin. Elisabet mag ook dat ervaren – het onmogelijke wordt mogelijk door inmenging van de Allerhoogste zelf. Elisabet wordt zwanger. God gebruikt haar trouw, haar leven en haar lichaam om de wegbereider van de Heer Jezus ter wereld te brengen.

Sterke band
Zwanger zijn op je oude dag – het zal naast alle blijdschap en verwondering ook aardig wat ongemakken hebben opgeleverd. Maar gelukkig is er haar nichtje Maria, die haar de laatste drie maanden van haar zwangerschap gezelschap houdt. Wat zullen ze veel te bepraten hebben gehad, die twee vrouwen die beiden zo volkomen onverwacht zwanger waren geraakt. De een haast te oud, en de ander bijna nog te jong voor zoiets groots. Maar beiden rotsvast ervan overtuigd dat ze deel uitmaken van een groter plan. Zoiets kan alleen de heilige Geest je duidelijk maken. Dezelfde Geest die over Maria was gekomen vult Elisabet zodra zij Maria begroet. Er is meer dat hen bindt dan de bloedband. Het is de band van de Geest, die hen terzijde staat in deze mooie, moeilijke periode van hun leven.

Beschikbaar
We lezen nergens hoe het leven van Elisabet na de geboorte van haar zoon Johannes is verlopen. Of ze nog lang en gelukkig heeft geleefd. Of ze zich zorgen maakte toen hij als zonderling telkens weer de eenzaamheid in de woestijn opzocht. Of ze aan de oever van de Jordaan stond toen hij Jezus doopte. En over Johannes rouwde toen hij zo vreselijk aan zijn einde kwam. We lezen wél dat ze nog vrucht droeg op haar oude dag – letterlijk door een kind ter wereld te brengen, geestelijk door beschikbaar te zijn voor God. Ze leefde geen spectaculair leven toen God haar uitkoos om Johannes’ moeder te worden. Nee, ze leefde simpelweg dicht bij Hem en diende Hem op de plek waar Hij haar had neergezet. Haar leven was een instrument in zijn hand, klaar om ingezet te worden in zijn koninkrijk. Om vrucht te dragen op haar tijd. Op zijn tijd. Eén hoofdstuk in de Bijbel is er maar aan haar besteed, maar van haar voorbeeld mogen wij ook vandaag nog de vruchten plukken.

Nooit te oud
Want jij die dit leest – ook jij bent nooit te jong of te oud om je door de Heer te laten gebruiken. Met al je mogelijkheden en beperkingen kan en wil Hij je inzetten, zodat ook jij op jouw unieke plaats en wijze vrucht kunt blijven dragen, je leven lang.

Tekst: © Elisabeth (Tineke Tuinder-Krause)

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved