Home Overdenking Dáárom mag je bidden in Zijn naam

Dáárom mag je bidden in Zijn naam

door Maaike Sloetjes

Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader. Wat u in mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is.
Johannes 14:12-13

JESAJA 9:1-6 In de naam van Jezus schuilt een enorme kracht. En wie op Hem vertrouwt en in zijn naam bidt, zal net als Jezus zelf wonderen meemaken. Ik lees graag biografieën van mensen die God dienden met hun leven, omdat ik verrukt ben van al die verschillende manieren waarop God in mensenlevens aan het werk is. Het geeft me moed en hoop om die verhalen te lezen, want ze getuigen ervan dat wij een liefdevolle, levende God dienen! Waar het om gaat, is dat we op Jezus (blijven) vertrouwen. En dat we erop vertrouwen dat als we bidden in zijn naam er íets gebeurt.

Misschien niet wat wíj graag willen of wensen, maar wel datgene wat God in zijn soevereiniteit het beste vindt. Wanneer we elke dag ons leven in Gods handen leggen, en verwachten dat Hij ons leidt, dan geloof ik ook echt dat Hij dat doet.

Vrucht dragen
Maar weet je wat zo bijzonder is? Jezus geeft telkens de eer aan zijn Vader. Het gaat Hem er niet om dat Híj geprezen wordt, Hij wil dat zijn Vader alle eer krijgt die Hem toekomt. En God krijgt die eer, wanneer wij ‘in Jezus’ blijven en doen wat Hij van ons vraagt.

In Johannes 15:8 zegt Jezus: ‘Maar als jullie één met Mij blijven en mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren. Door veel vrucht te dragen, bewijzen jullie mijn leerlingen te zijn. Daardoor wordt duidelijk hoe glorierijk mijn Vader is.’ De Naam van Jezus is een banier, die jouw leven en jouw gebeden kracht verleent tot eer van God!

Heilige Geest, maak ons één in geest en in waarheid met U, zodat we Jezus’ geboden zullen volgen. Ik verlang ernaar om veel vrucht te dragen, Vader. Niet voor mijn eigen eer, maar voor uw eer.

Tekst: © Kom op adem (Carianne Ros)

Veel vrouwen hebben een druk leven: gezin, werk, vrijwillige taken, sporten en nog zoveel meer. Hoe vind je rust in een druk leven? In het dagboek Kom op adem word je elke dag weer uitgedaagd om je rust bij God te vinden. De stukjes zijn bewust kort en nodigen uit om even niets te hoeven, maar gevuld te worden met de vrede van God. Rode draad vormen de namen en eigenschappen van God. Daardoor ligt de focus niet op iets dat lezers moeten doen, maar op stilte en verwondering.