fbpx
Home Thema'sLeven Begin elke dag met déze tekst

Begin elke dag met déze tekst

door Maaike Sloetjes

Weet u nu nog niet dat de eeuwige God, de Schepper van de verste uithoeken van de aarde, nooit moe of lusteloos wordt? Niemand kan de diepten van zijn begrip peilen. Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht.
Jesaja 40:28-29

Ik vermoed dat jij vanmorgen, net als ik, bij het wakker worden in gedachten het lijstje doornam van alles wat er deze dag moe(s)t gebeuren. Alleen al de gedachte aan al die verantwoordelijkheden, toezeggingen en verplichtingen kan ons nog voor het ontbijt een gevoel van uitputting bezorgen. Gelukkig kunnen we de dag ook beginnen met de woorden van Jesaja: de Heer geeft ons kracht!

Afhankelijk van God opstellen
Deze waarheid wordt een paar verzen verderop herhaald: Zij die hun hoop op de HERE hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. (Jes. 40:31). Ik lees hier dat we Gods kracht ontvangen als we onze hoop op Hem vestigen, als we Hem onze dagen en heel de toekomst toevertrouwen, als we bij elke stap op Hem steunen. Met andere woorden, als je bereid bent om je volkomen afhankelijk van God op te stellen, zal Hij je helpen om alles te doen waarvoor Hij je geroepen heeft.

Bij mij tovert die zekerheid een glimlach op mijn gezicht. Bij jou ook? Dus als je deze dag begint als vrouw, man, moeder, pensionaris, kok, chauffeur, verpleegkundige, of wat dan ook, vestig dan om te beginnen je hoop op God. Hij zal je kracht geven.

Here God, ik ben zo dankbaar dat ik kracht voor vandaag mag verwachten als ik mijn hoop op U vestig. Dank U dat U mij steeds weer nieuwe kracht geeft!

Tekst: © Onwankelbaar (Christine Caine)

Alles in onze wereld kan wankelen. De Bijbel verzekert ons ervan dat het niet uitmaakt wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Als we met Christus leven, zijn we onwankelbaar, omdat zijn Koninkrijk in ons leeft. In het dagboek ‘Onwankelbaar’ motiveert Christine Caine je om je geloof steeds meer te bouwen op een onwankelbare God. Met inspirerende persoonlijke verhalen en krachtige bijbelteksten bemoedigt ze je om moedig en onbevreesd te leven. Zo word je steeds meer de persoon die je bedoeld bent, volledig vertrouwend op onze trouwe God.


Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved