Home Thema'sGeloven Zo voorziet God in de diepste behoeften van de mensheid

Zo voorziet God in de diepste behoeften van de mensheid

door Daniëlle Heerens

Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.
2 Korintiërs 9:15

De mens heeft twee belangrijke spirituele behoeften. De eerste is vergeving. En de tweede is goedheid. Of hij zich er nu van bewust is of niet, diep vanbinnen hunkert ieder mens hiernaar. Er zijn momenten waarop hij het letterlijk uitschreeuwt van verlangen, hoewel hij zich er in zijn rusteloosheid en verwarring, zijn eenzaamheid, zijn angst en alle druk die hij ervaart misschien niet eens van bewust is waar hij precies om schreeuwt.

God heeft die eerste schreeuw om hulp, die schreeuw om vergeving, gehoord en op Golgota beantwoord. God heeft zijn enige Zoon naar de wereld gestuurd om te sterven voor onze zonden, opdat wij vergeving zouden ontvangen. Dat is een geschenk aan ons – Gods geschenk van verlossing. Dit geschenk is een blijvend erfdeel voor iedereen die oprecht erkent dat hij tekortgeschoten is en gezondigd heeft. Het is voor iedereen die zich naar God uitstrekt en zijn geschenk aanneemt door Jezus Christus te erkennen als Heer en Verlosser. Paulus noemt het Gods ‘onbeschrijfelijk’ geschenk.

Maar God heeft ook onze tweede kreet gehoord, onze roep om goedheid, en die heeft Hij tijdens het eerste pinksterfeest beantwoord. God wil dat we in geloof tot Christus komen, maar niet om vervolgens een leven te leiden dat in het teken staat van ontmoediging, verslagenheid en onenigheid. In plaats daarvan staat in de Bijbel dat ‘hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen Dan zal […] de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden.’ (2 Tessalonicenzen 1:11-12)

Boven op het ontzagwekkende geschenk van vergeving geeft God ons ook nog eens het geweldige geschenk van zijn heilige Geest. Hij is de bron van kracht, die ons in staat stelt te ontsnappen aan de ellendige zwakte die ons in haar greep houdt. Hij geeft ons de kracht om werkelijk goed te zijn.

Als we in onze moderne wereld geestelijk gezond willen blijven, als we mannen en vrouwen willen zijn die in de overwinning leven, hebben we dringende behoefte aan dit tweevoudige geschenk dat God ons aanbiedt: ten eerste het werk van Gods Zoon voor ons en ten tweede het werk van Gods Geest in ons. Zo heeft God voorzien in de twee diepste behoeften van de mensheid, door antwoord te geven op onze roep om vergeving en onze roep om goedheid.

Een vriend van me zei eens: ‘Ik heb Jezus Christus nodig voor mijn eeuwige leven, en de heilige Geest voor mijn innerlijke leven.’ Hij had er nog aan toe kunnen voegen: ‘Zodat ik mijn aardse leven ten volle kan leven.’

Tekst: © Eeuwige hoop (Billy Graham)

Deze overdenking komt uit het dagboek Eeuwige hoop, dat is geschreven door de geliefde auteur, evangelist en predikant Billy Graham. Het is een dagboek met diepgang – het resultaat van een lang leven met God. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere: als kracht in tijden van lijden, familie, wijsheid, hoop, Gods hand in ons leven.