fbpx
Home Recensie Vrouw Vandaag

Vrouw Vandaag

Elisabeth recenseert

door Danielle Feddes
Vrouw vandaag

In ‘Elisabeth recenseert’ lezen én beoordelen lezers nieuwe titels. Ditmaal: Vrouw vandaag, terug naar bijbelse paden, van Wilma Samyn en Marieke den Butter.

Over Vrouw vandaag:

In dit boek willen de schrijfsters Wilma Samyn en Marieke den Butter laten zien hoeveel de Bijbel te zeggen heeft voor de vrouw vandaag.

De wereld is vol van wegen die gebaand zijn door het feminisme, de moderne psychologie en wereldgelijkvormigheid. En allemaal zijn we geneigd om op die wegen te lopen. Maar midden tussen die wirwar van wegen loopt een pad. Het goede pad van eeuwige Bijbelse waarheid.

In dit boek worden vele onderwerpen die met de vrouw van vandaag te maken hebben tegen het licht van de Bijbel gehouden. Van identiteit, huwelijk en kinderen tot gastvrijheid en generatiedenken. Het boek is een oproep aan vrouwen vandaag om te wandelen op die aloude Bijbelse paden, want alleen dan zullen vrouwen rust vinden voor hun ziel.

Auteurs

Marieke den Butter, Wilma Samyn

 Prijs Paperback

€ 21,99

Uitgeverij:

Groen

Onze recensent:

Marijke Hoogerwerf uit Strijen

Verhaallijn:

Leven als vrouw volgens Bijbelse normen en zo de rust vinden in de hectiek van het leven van vandaag.

Leesbaarheid:

Vlot geschreven, wel veel verwijzingen.

Fragment uit Vrouw vandaag:

Wanneer we een tekort hebben aan bijbelse geletterdheid zijn we eigenlijk een beetje bijbels analfabeet. Bijbels analfabetisme ontstaat beetje bij beetje wanneer we de Bijbel niet helemaal lezen. Wanneer we teren op dingen die we vroeger geleerd hebben. Het ontstaat wanneer we andere materialen boven de Bijbel zetten en anderen voor ons het moeilijke werk van bijbelstudie laten doen. Bijbels analfabetisme ontstaat wanneer we niet dagelijks het Woord van God lezen; wanneer we genoegen nemen met een perfecte instagramwaardige bijbeltekst en alle moeilijke teksten links laten liggen.

 

En de gevolgen zijn levensgroot. Want wanneer wij als vrouwen steeds meer bijbels analfabeet worden, dan heeft dat niet alleen effect op onszelf, maar ook op onze man, onze kinderen en allen om ons heen, ja zelfs op de hele samenleving. Want als de waarheid uit Gods hele Woord niet meer gelezen, geloofd en onderwezen wordt, duurt het niet lang of we steunen op onze eigen inzichten en gevoelens, of op populaire zienswijzen uit allerlei tijdschriften en boeken die dagelijks van de pers rollen.

 

De Bijbel is het Woord van God. ‘Levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart’ (Hebr. 4:12). Staan we er weleens bij stil dat de woorden in de Bijbel in je hand warme woorden uit de mond van God zijn? Dat het levende en krachtige woorden zijn, dat het water en voedsel is en een licht op je pad? Is het niet een groot wonder dat God Zich op deze manier aan ons openbaart? Hij spreekt door de Bijbel heen. We hebben geen nieuwe openbaringen of inzichten nodig. Alles wat we nodig hebben is in de Bijbel te vinden.

Dit is mijn verwachting van het boek:

Ik kende de auteurs niet en had geen bepaalde verwachting van het boek. Met de titel van het boek kan het alle kanten op, maar de ondertitel : “Terug naar Bijbelse paden “ wijst wel in een bepaalde richting.

Maakt dit boek die verwachting waar? Waarom wel of niet?

Ten dele wel, het boek wijst zeker de weg door het leven aan de hand van de Bijbel. Veel onderwerpen uit het leven van een vrouw komen aan bod, dat maakt het boek interessant voor zowel jonge als oudere vrouwen.

Dit valt me op aan het boek:

De auteurs schrijven dit boek vanuit een reformatorische traditie, waardoor het niet voor alle vrouwen herkenbaar of aansprekend zal zijn.

Dit spreekt me aan in het boek:

De vele onderwerpen, die aan bod komen, geschreven ook vanuit het leven zelf met zijn pieken en dalen en ook de worstelingen die daar bij komen om te volharden in de weg die de Bijbel wijst. Het boek kan daarbij helpen als een kompas, om je koers te bepalen, in de richting die jij wilt gaan.

Dit spreekt me minder aan:

Het boek komt soms wat vervreemdend over in de tijd waarin we leven. Vrouwen die in een andere traditie staan kunnen het wat behoudend vinden.

Typeer het boek in 3 woorden:

Rust , regelmaat, reinheid

Dit wil ik verder nog kwijt:

Ondanks dat ik zelf niet in deze traditie ben opgegroeid, vind ik het boek het lezen waard en werd ik ook weer bepaald bij de bijzondere taak die we als vrouw – gehuwd of single, moeder of dienstbaar in de gemeente en in de maatschappij – hebben.

https://www.royaljongbloed.com/nl/product/vrouw-vandaag/.

 

Lees meer boekrecensies en word lid van Elisabeth Leest, onze online boekenclub. Neem ook eens een kijkje op Royal Jongbloed. Daar staan nog meer mooie en interessante boeken. En ontvang je onze nieuwsbrief al? Hierin houden we je op de hoogte van nieuwe recensies en artikelen uit Elisabeth Magazine.

Wil je voortaan 2x per maand zelf ons prachtige magazine ontvangen? Neem dan nu een abonnement op Elisabeth Magazine. Of vraag eerst een proefabonnement aan.

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved