Home Overdenking Succesverhalen laten God koud

Succesverhalen laten God koud

door skempenaar

In onze tijd heeft werk een hoge status. Wij vinden het belangrijk dat iemand een betaalde baan heeft, liefst met een goed salaris. In de Bijbel is werk meestal gewoon een manier om in je levensonderhoud te voorzien. Niet meer en niet minder. Ook gaat het in bijbelteksten regelmatig over hoe je je werk doet. Doe je het met aandacht, met plezier, met liefde? Heel verrijkend én relativerend om zo naar werk te kijken.

Tekst: Jeanet Aartsen * Beeld: Dreamstime

Je kunt op een verjaardag toch ook gewoon vragen: ‘Wie ben je?

Het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet

Laten we om te beginnen eerst maar het begrip ‘werk’ verruimen. Vrijwel iedereen werkt! Of je nu een betaalde baan hebt, vrijwilligerswerk doet, solliciteert omdat je werkloos bent, kinderen verzorgt, handwerkt of nog net je huishouden kunt doen en je kamerplanten goed verzorgt. Allemaal arbeid. Toch wordt deze arbeid niet op gelijke waarde geschat.

Maagpijn

En het gaat nog dieper. Als onbekende mensen van middelbare leeftijd met elkaar in gesprek raken op een feestje is vaak een van de eerste vragen: ‘Wat doe je?’ Dan word je geacht te vertellen wat voor betaalde baan je hebt en hoe goed het allemaal gaat. En o wee als je geen werk hebt, midden in een burn-out zit of elke dag met maagpijn naar je werk gaat omdat de sfeer daar zo slecht is.

Een reünie, nog zoiets. Ook daar gaat het vaak om de succesverhalen. Als jouw arbeidsverleden minder gestroomlijnd liep, mijd je waarschijnlijk liever zulke gelegenheden. Het lijkt erop dat betaald werk een wezenlijk onderdeel van onze identiteit is geworden. Het heeft een te grote plek gekregen in de waarde die we onszelf en anderen geven. Je kunt op een verjaardag toch ook gewoon vragen: ‘Wie ben je?’

Nuchter

In bijbelse tijden werden weer andere vragen gesteld op een feestje. Daar vroegen ze aan hun buurman of -vrouw: ‘Uit welke familie, uit welke stam kom je?’ en ‘Wie is je vader?’ Vragen die de hoge status die wij aan betaald werk toekennen relativeren.

Als de Bijbel over arbeid spreekt, gaat het doorgaans over allerlei soorten werk waarmee mensen in hun levensonderhoud konden voorzien: ambachten, landbouw, visserij, handel en huishoudelijk werk. Heel nuchter eigenlijk: werken om te kunnen eten. Groter was het niet.

En als er in de Bijbel over werk gesproken wordt, moet je je afvragen wat de situatie van die tijd was. Het vaak geciteerde bijbelvers ‘wie niet werkt, zal ook niet eten’ (2 Tess. 3:10) was gericht aan de inwoners van Tessalonica die niet veel meer deden, omdat zij op de wederkomst van de Heer zaten te wachten. Dat is heel wat anders dan ongewild werkloos of ziek zijn!

Met volle inzet

Als je de teksten over werk in de Bijbel langsloopt, valt op dat het vaak gaat over het doel van het werk en de manier waarop je je werk invult. Knapt je naaste ervan op? Is het tot eer van God? De kern is niet of het (goed) betaald wordt, maar of je met aandacht en liefde doet wat je hand vindt om te doen. ‘Met volle inzet’, zegt Prediker. Dus niet met je aandacht bij gisteren, morgen of de volgende taak. Maar hier en nu. Of dat nu voorlezen aan de kleinkinderen is, een drukke baan in het bedrijfsleven, vrijwilligerswerk in de kerk of het bezoeken van die man in de straat die onlangs alleen is komen te staan.

Straatveger

Geen werk is te min in Gods ogen. Het gaat om de gezindheid waarmee je iets doet. Daarin kun je groots zijn. Hoe mooi is dat?! En je mag best trots zijn op wat je doet, op het resultaat. Gezonde trots is een gevoel van voldoening en eigenwaarde dat maakt dat je je werk blijvend met hart en ziel kunt doen.

De Amerikaanse dominee Martin Luther King (1920-1968) zei het zo: ‘Als iemand zich geroepen voelt om straatveger te worden, moet hij straten vegen zoals Michelangelo schilderde, Beethoven muziek maakte of Shakespeare poëzie schreef. Hij moet straten zó goed vegen dat de heerscharen van hemel en aarde halt houden om te zeggen: “Hier heeft een groot straatveger geleefd die zijn werk goed heeft gedaan”.’

…………………

Uit de Bijbel

Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet. (Prediker 9:10a)

Om over na te denken of te doen

  1. Welk werk dat u nu doet of hebt gedaan, heeft voor u de meeste waarde? Waarom?
  2. Wat vraagt het om met aandacht en liefde je werk te doen?
  3. Schrijf van een dag of enkele dagen uw bezigheden op. Stel u daarna de volgende vragen:
    – Wat deed ik met plezier? Waar ben ik trots op?
    – Wat deed ik met volle aandacht en inzet ‘voor de Heer’?
    Zou u de komende tijd iets willen veranderen in uw werkzaamheden? Waarom wel of niet?

Om verder te lezen

Spreuken 10:22

Efeziërs 6:7-8

1 Korintiërs 16:14

Reageren

* Door dit formulier te gebruiken, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.