Home Thema'sBemoediging Mag je klagen?

Mag je klagen?

door htromp

‘Een dag niet geklaagd is een dag niet geleefd.’ Je kunt deze uitspraak typeren als bijzonder of onwaar, maar hij toont wel aan hoe graag wij dagelijks klagen: over het weer, over het gedrag van de buren, collega’s… Klagen we over alle beperkingen vanwege het coronavirus? Dat valt eigenlijk best mee, toch? Maar mag je nou wel of niet klagen?

Vanuit bijbels perspectief is het goed wanneer je je bezighoudt met de positieve facetten van het leven, maar dat wil niet zeggen dat we ons moeten afsluiten voor de pijn en het verdriet die er ook zijn. Natuurlijk is er verschil tussen klagen en klagen. Gebukt gaan onder de zorgen van een ongeneeslijke ziekte geeft meer reden tot klagen bijvoorbeeld dan ergernis over zwerfafval in de buurt. Toch hebben verschillende vormen van klagen wel een plek gekregen in de Bijbel.

Mopperen
Het volk Israël trekt mopperend rond in de woestijn: altijd maar hetzelfde eten en altijd tekort aan water! De Israëlieten verwijten God dat Hij hen op de proef stelt (Exodus 16 en 17). Ze zijn niet langer tevreden met de beperkte hoeveelheid water en de dagelijkse kost van manna en kwartels. Dit klagen kun je plaatsen in het rijtje van mopperen over het weer en aanverwante zaken. We mogen God danken voor wat Hij geeft. En toch… zien we het soms liever anders. Maar is dat verkeerd?

Wankel
In Jeremia, Klaagliederen en de Psalmen komen we een andere vorm van klagen tegen die dieper gaat. Het zijn de jammerklachten van de gelovige die twijfelt aan God en zijn aanwezigheid in het bestaan. Hij vindt het moeilijk vast te houden aan Gods Woord en dat brengt zijn geloof aan het wankelen. Psalm 77 is hiervan een voorbeeld. Asaf vraagt zich in vers 2 hardop af of God hem wel hoort. De dichter voelt zich radeloos en brengt zijn nood onder woorden. In vers 7 lezen we hoe hij ‘s nachts wakker ligt van zorgen die zijn ogen openhouden en zijn geest vermoeien.

Maar het terugdenken aan Gods daden uit het verleden geeft Asaf het houvast dat God zijn leven leidt. Het steunt hem in het geloof dat het goed komt. God was en God is erbij, want zijn hand laat de mens nooit los. Het verbond met God zorgt ervoor dat de mens er nooit alleen voor staat!

Dagelijks klagen
Niet voor niets zijn er verschillende vormen van klagen en jammerklachten in de Bijbel opgenomen. Het maakt duidelijk dat God niet een God op afstand is. Hij wil betrokken worden bij onze dankbaarheid en aanbidding, maar ook bij de zorgen en het verdriet waaronder we gebukt kunnen gaan. Elke dag opnieuw mogen wij met ons bidden bonzen op Gods hart en vragen om ontferming. We mogen (tegen) God aanklagen; zijn Zoon is niet voor niets naar de wereld gekomen. Hij heeft geleden om ons lijden op zich te nemen.

Hij is er voor ons
Jezus pleit voor ons aan de rechterhand van de Vader. Met de geboorte van Jezus is nog duidelijker geworden dat God deel wil uitmaken van ons bestaan. We hoeven voor God geen dingen achter te houden. Hij kijkt in ons hart en weet wat we nodig hebben. Hij omringt ons met zijn liefde en genade. ‘Een dag niet geklaagd is een dag niet geleefd.’ Iedere dag mogen we tegen God klagen. We mogen ons in het gebed tot Hem richten, met dankbaarheid én met onze zorgen en klachten. Zo zullen we steeds sterker ervaren dat Hij er voor ons is. Elke dag.

Tekst: © Elisabeth (ds. Maikel de Kreek)

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!