Home Thema'sGeloven Als je jezelf niet liefhebt…

Als je jezelf niet liefhebt…

door Daniëlle Heerens

Je naaste liefhebben als jezelf. Hoe doe je dat als je er moeite mee hebt jezelf lief te hebben?

Liefhebben is het belangrijkste gebod dat God ons voorhoudt in de Bijbel. Allereerst dat we Hém zullen liefhebben met alles wat we zijn en kunnen en wat er in ons hart is. Zo’n liefde hebben we uit onszelf niet. Dus is het onmogelijk? Ja, als je naar jezelf kijkt. Dat geldt óók voor het tweede gebod, dat aan het eerste gelijk is: je naaste liefhebben als jezelf. Ook onmogelijk?

Het begint met van onszelf te houden zoals God van ons houdt. Pas daarna kan die liefde zich richten op anderen. Ben jij iemand die moeilijk van zichzelf kan houden? Dan kunnen we iets aan dat tweede gebod toevoegen: ‘Nadat ik heb geleerd mijzelf lief te hebben, zoals God mij liefheeft, kan en zal ik mijn naaste liefhebben als mezelf.’

Spiegeltje, spiegeltje…
Hoe we onszelf zien, heeft te maken met de spiegel waarin we kijken. Wie bepaalt of je voldoet aan het gewenste beeld van een lovable person? Wie kan ons het juiste beeld van onszelf laten zien? Kijk daarvoor niet in de spiegel van de kapper – of van de buurvrouw, je familie, kennissen of die van jezelf – maar in de spiegel van God. Dat is confronterend, maar durf het aan! Je ziet daar niet alleen je fouten en gebreken, maar vooral de glanzende ‘heerlijkheid’ van zijn onvoorwaardelijke liefde.

De lijst om de spiegel Gods Woord is als een spiegel. Daarin zien we op elke pagina de volmaakte Mens: Jezus, de Zoon van God. Daarin zien we ook ons eigen beeld. Niet zo volmaakt. Wat een tegenvaller! Toch is er hoop. Volgens de tekst van Paulus in 2 Korintiërs 3:18 (WV) is het namelijk Gods bedoeling ons te veranderen: ‘Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door de Geest van de Heer.’ Je kunt Hem vragen of je die ‘glorie’ van God mag zien. En eerst goed naar Hem kijken, voordat je jezelf beoordeelt. Dan begint het veranderingsproces.

Die gedachte vind je ook in 1 Korintiërs 13 terug, waar in vers 12 staat dat wij kijken in een onduidelijke spiegel. Het beeld van wie en hoe God is, is nog wazig, maar wordt stap voor stap duidelijker. Je vindt jezelf misschien niet iemand om van te houden, maar Híj vindt dat zeker wel! En: Hij kent je beter dan wie dan ook en houdt toch van je, meer dan wie dan ook. Het hele hoofdstuk beschrijft die liefde als een mooie lijst om de confronterende spiegel, met aan het eind de belofte van zijn kracht die ook in ons kan werken. Die kracht komt vrij als we dat voorgespiegelde beeld goed bekijken onder de lamp van zijn Geest. Zo kan Hij ons laten zien dat Hij werkelijk liefde is.

De spiegels van de vrouwen
Toen Mozes in de woestijn een heiligdom voor God bouwde, gebruikte hij bijzonder materiaal voor het wasvat: de koperen spiegels van de vrouwen (zie Exodus 38:8). Een spiegel was in die dagen van opgepoetst metaal. Gaf dat een duidelijk spiegelbeeld? Stel je voor dat je dagelijks naar zo’n vertekend, wazig beeld van jezelf zou kijken. Ziet er niet uit! Maar het klopt niet, zo ben je niet echt! Lever je spiegel in bij God.

Edelsmeden sloegen het koper plat, poetsten het op en vormden het tot een wasvat, vulden het met water – water werkt ook al als een spiegel – en zetten het in Gods heiligdom. Dáár – waar God aanwezig is – krijg je het enige zuivere beeld van jezelf!

Veranderen, vergeven
God is liefdevol én heilig. Hij houdt van je, of je het nu gelooft of niet. Maar Hij zal je uit liefde ook op tekortkomingen wijzen – zoals je meer hebt aan de bestraffing van een vriend dan aan de kus van een vijand – zie Spreuken 27:6. Zijn liefde gaat zo ver dat Hij ons zijn bruid noemt. Zie je in zijn spiegel dat er vlekken op jouw bruiloftskledij zitten? Hij laat je niet met die vlekken rondlopen!

Dat is genade. Hij wijst je op je houding, gedrag, harde woorden of afstandelijkheid en vraagt van jou de vrucht van de Geest. Verbeter met hulp van die Geest je gedrag en houding. Dan ga je ook meer van jezelf houden. Veel mensen vinden het moeilijk zichzelf te vergeven voor wat ze gedaan hebben. Ze blijven zich schuldig voelen, terwijl God ze heeft vergeven. Kijk nóg eens: naar Jezus’ lijden aan het kruis. Als dat niet genoeg is om vergeving te ontvangen, wat dan wel? Jezelf accepteren dan? Er zijn dingen die buiten jezelf liggen, die je niet kunt veranderen, zoals afkomst, ras, leeftijd of hoe je eruitziet.

Mensen denken dat álles maakbaar is, maar dat is niet zo. Accepteer wat je niet kunt veranderen en zeg samen met de psalmist: ‘Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben’ (Psalm 139:14, HSV). Wees in Gods naam blij met jezelf. Dan word je vanzelf ook een leuker iemand voor anderen.

Tekst: © Elisabeth (Joke Tan)

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!