fbpx
Home Thema'sNatuur Zó spreekt de Bijbel over wolken

Zó spreekt de Bijbel over wolken

door Maaike Sloetjes

Heer, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw.
Psalm 36:6

Mijn huis is gebouwd op een berg, op bijna een kilometer hoogte. Het komt geregeld voor dat we ver onder ons de wolken boven de vallei zien hangen. Soms worden wij wakker van een vrolijk zonnetje, terwijl de vallei onder ons in mist gehuld is. Op andere momenten pakken zich donkere wolken samen boven het dal en zien we onder ons de bliksem flitsen en horen we de donder dreunen, terwijl de lucht hier boven helderblauw is en de zon heerlijk schijnt.

Elke wolk heeft een zilveren randje
Ik heb vaak op onze ruwhouten veranda zitten kijken naar de wolken onder ons, wolken die voor mij symbool staan voor het lijden en de ontmoediging die het zonlicht van Gods liefde tijdelijk aan ons zicht onttrekt. Voor veel mensen geldt dat er een donkere wolk boven hun leven hangt. Sommigen liggen wellicht in het ziekenhuis, anderen worstelen met ontmoediging of rouw. Ze zijn omgeven door ondoordringbare mist.

Ook de Bijbel spreekt geregeld over wolken. Soms symboliseren ze de geestelijke machten die het gezicht van God voor ons verbergen. Daarnaast kun je uit Gods Woord opmaken dat wolken aan ons gegeven worden met een hoger doel. Dat zich achter de wolken heerlijkheid schuilhoudt en dat elke wolk, hoe donker ook, een zilveren randje heeft. Neem bijvoorbeeld Exodus 16:10: ‘Zodra […] allen zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, verscheen in een wolk de majesteit van de heer.’ Zonder wolken zouden er geen adembenemende zonsondergangen zijn, geen regen, geen getemperd licht of schilderachtige landschappen.

Charles Kingsley had deze waarheid in gedachten toen hij schreef: ‘Geen wolk verschijnt voor de zon zonder op zeker moment ook weer voorbij te trekken en het gezicht van God opnieuw aan ons te onthullen.’ Ook Longfellow hechtte betekenis aan de wolken van het leven toen hij zei: ‘Wees gerust, mijn droevig hart, en stop met kwijnen; achter de wolken zal altijd de zon blijven schijnen.’

Helder licht
De Bijbel zegt dat God aanwezig was in de wolk en tot zijn volk sprak vanuit een wolkenkolom. De Heer zei: ‘Ik kom naar je toe in een donkere wolk.’ (Exodus 19:9) En even verderop sprak Hij opnieuw tot Mozes ‘vanuit de wolk’. (24:16) Er zijn wolken in ons leven die het overschaduwen, die de temperatuur doen dalen en ons in het duister van de nacht hullen. Maar geen wolk is zo donker of erachter schijnt een helder licht.

Onze God en Vader, ik zoek naar uw licht achter de wolken van mijn leven. Ik verlang ernaar verder te kijken dan mijn problemen en uw stralende aangezicht te zien. Ik weet dat U er bent, Heer, zelfs wanneer ik niets anders zie dan wolken. Ik vertrouw op U, Vader, wat er ook gebeurt – door Jezus, die het licht in mijn leven gebracht heeft. Amen.

Tekst: © Eeuwige Hoop (Billy Graham)

Het dagboek Eeuwige Hoop  is geschreven door de geliefde auteur, evangelist en predikant Billy Graham. ‘Eeuwige hoop’ is een dagboek met diepgang – het resultaat van een lang leven met God. Onderwerpen als kracht in tijden van lijden, familie, wijsheid, hoop en Gods hand in ons leven.


Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved