fbpx
Home Achtergrond Wat maakt het leven de moeite waard?

Wat maakt het leven de moeite waard?

Verbinding met jezelf, God en de ander

door Danielle Feddes
Verbinding met anderen

,,Wat maakt het leven de moeite waard? We stelden deze vraag aan lezers van de Elisabeth. Wat opvalt, is dat hun antwoorden zich vooral richten op de kleine en alledaagse dingen: bloemen in de berm, een lied, een gesprekje in de wandelgangen. Juist de gewone dingen maken het leven de moeite waard. Dat wat daaraan ten grondslag ligt, is verbinding. Verbinding met jezelf, met God en met de ander.

Relatie met anderen

Op de vraag naar wat het leven de moeite waard maakt, antwoorden veel mensen dat ze de relatie met anderen erg waarderen: met hun echtgeno(o)t(e), kinderen, kleinkinderen, vrienden en familie. Alain de Botton, oprichter van The School of Life, zegt hierover: ‘Het gevoel dat jij begrepen wordt en dat jij anderen begrijpt, is absoluut essentieel in het leven.’

Het gevoel dat jj begrepen wordt en dat jij anderen begrijpt, is absoluut essentieel

,,Wie de vraag stelt wat het leven de moeite waard maakt, raad ik aan om te kijken naar wat Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’,” zegt Marnix Messelink, psychosociaal therapeut bij Spectrum in Hattem. Deze bijbeltekst uit Johannes 10:10 geeft volgens hem richting aan de zoektocht naar zingeving. ,,Het volle leven léven, nodigt uit om te kijken naar vier gebieden: geest, ziel, lichaam en het sociale leven. Op ieder gebied kun je jezelf afvragen: hoe geef ik dat vorm in mijn leven en hoe kan ik hierin groeien?”

Opmerkzaam hart

Naast verbondenheid, is het voor veel mensen ook belangrijk dat ze iets kunnen betekenen voor een ander. Zo maakt lezeres Grytsje Kingma niet alleen muziek voor zichzelf, maar wil ze met haar muziek ook anderen bemoedigen. Dat is precies wat volgens Els van Dijk, coach en oud-directeur van de EH het leven ten diepste de moeite waard maakt. ,,Het belangrijkste is dat je vrucht mag dragen en van betekenis mag zijn. We zijn hier om te geven, om van toegevoegde waarde te zijn voor wat gebroken en verdrietig is. Dat kan in allerlei vormen: het kan zitten in zorgen voor mensen, maar ook in zorgen voor de aarde die je is toevertrouwd.”

Els van Dijk: We zijn hier om te geven, om van toegevoegde waarde te zijn voor wat gebroken is

Lezeres Antje reageert: ,,Het leven in Gods verbondenheid per dag is de moeite waard tot leven en goede vriendschapen om me heen. Steun voel ik daarbij het lezen van Elisabeth Magazine, zo mooi met al die thema’s. Ik ben niet zo oud en weduwe. Ik probeer bij een kerkgemeenschap aansluiting te vinden door de bloemengroet te doen en andere kleine activiteiten wat mogelijk is. Helaas is mijn gezondheid niet optimaal meer. Ik weet dat er voor mij gebeden wordt, dat geeft troost en rust.  Zo probeer ik er ook voor anderen te zijn. En vooral blijven lachen op zijn tijd om niet verbitterd te worden.”

Wat maakt het leven de moeite waard, ondanks beperkingen?

,,Sta stil bij een mooie ervaring en beleef zo’n moment echt. Help anderen daarbij. Geef echte aandacht, want mensen willen gezien en gehoord worden.” Dat is de overtuiging van ds. Rienke Vedders-Dekker, predikant-geestelijk verzorger bij diverse verpleeglocaties in Twente. In Elisabeth magazine staat een interview van Joke Tan met haar. ,,Als je wilt weten wat het leven de moeite waard maakt, dan is daar volgens mij geen standaardantwoord op te geven. Maar het is voor iedereen wel belangrijk dat je gezien en gehoord wordt als volwaardig persoon, ongeacht beperkingen en leeftijd.”

Reacties van lezers

Bertie Postma maakt schilderijen van gedroogd natuurlijk geperst materiaal. ,,Zo mag ik Gods boodschap doorgeven. In de taal van de planten brengt God Zijn Woord bij de mensen.”

En Gerard Baba Sr Geenacker vindt het bijzonder dat hij de mogelijkheid van God heeft gekregen om 110 kinderen een toekomst te geven. ,,Samen met mijn vrouw heb ik een stichting opgericht, de Jerome Damey Foundation. In Guinee hebben we een school gebouwd waar op dit moment 110 wees/straatkinderen gratis onderwijs krijgen.”

Henk Scholten schrijft: ,,Wat mijn leven de moeite waard maakt, is mijn geloof. Jezus als middelpunt in mijn leven, in verdriet en zorgen, maar ook in vreugde en zonneschijn. Ter correctie en bemoediging, hoop voor mijn leven, geborgenheid en zo maar wat kenmerken voor mijn leven, dat het de moeite waard maakt!”

Voor lezeres Gera Groeneveld is het ‘leven in vrede met mens en dier, een dak boven mijn hoofd, eten en drinken en mijn geloof in Jezus Christus’, wat voor haar het leven de moeite waard maakt.

Tekst: Hannah Zandbergen, Joke Tan en Daniëlle Feddes

Beeld: Mihaly Koles, unsplash

Deze tekst is een ingekorte versie van het achtergrondverhaal over zingeving door Hannah Zandbergen en het portret van Rienke Vedders-Dekker door Joke Tan. Beide verhalen staan in Elisabeth No1-2023. Wil je graag 2 keer per maand zelf de Elisabeth ontvangen? Dat kan! Probeer Elisabeth 6 keer voor 13,50 euro. Vraag een proefabonnement aan. Of neem gelijk een (twee)jaarabonnement. Wil je graag reageren op artikelen? Volg Elisabeth Magazine op facebook!

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved