fbpx
Home Vragenrubriek Wat gebeurt er na de dood?

Wat gebeurt er na de dood?

door Maaike Sloetjes

Enkele lezers stelden vragen over wat er met gelovigen gebeurt na hun dood. Krijgen zij een fysiek lichaam? Een lezer schrijft dat hij denkt dat we een ‘geestelijk lichaam’ krijgen, omdat we zijn ‘als engelen in de hemel’ (Marcus 12:25).

Soms zouden wij meer details willen weten, zeker wanneer we geliefden moesten loslaten in de dood. Maar het Nieuwe Testament geeft niet alle informatie. Ik zet een paar teksten over dood en opstanding op een rijtje. De Heer Jezus zegt duidelijk dat mensen die in Hem gaan geloven al overgaan van de dood naar het leven (Johannes 5:24). Het loslaten van het leven in zonde – een weg die doodloopt – en het nieuwe leven met Hem gebeuren dus al hier op aarde. Bovendien is Jezus zelf, in eigen persoon, ‘de opstanding en het leven’: ‘Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven’ (Johannes 11:25­26).

Niet een soort geest
Dit betekent niet dat gelovigen niet fysiek sterven, maar wel dat het leven met Christus door de dood heen doorgaat en tot in eeuwigheid duurt. Bij ‘eeuwig leven’, dat Jezus noemt in Johannes 5:24, mogen we denken aan de kwaliteit van iemands leven, en niet alleen aan de duur ervan. Door in Jezus Christus te geloven zijn mensen, zoals Paulus schrijft, een ‘nieuwe schepping’ (2 Korintiërs 5:17). Zij leven in verbondenheid met Christus en die band wordt nooit verbroken, ook niet door de fysieke dood. Samen met andere gelovigen, die al gestorven zijn en nu bij God zijn, wachten we nog op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Onze uiteindelijke toekomst ligt niet in de hemel, maar op de vernieuwde aarde, waar God bij de mensen zal wonen (Openbaring 21:3). Daar zijn we niet als een soort ‘geest’, net zomin als Jezus een ‘geest’ was na zijn opstanding; lees Lucas 24:36­43, waar Jezus dit heel duidelijk zegt. Ondertussen eet Hij iets als bewijs dat Hij een lichaam heeft. Hij is daar herkenbaar als de gekruisigde.

Lichaam is waardevol
Het is van fundamenteel belang dat Jezus lichamelijk is opgewekt uit de dood. Ons lichaam en deze aarde zijn niet waarde­loos. Wij leven als gelovigen niet in een soort ‘geestenwereld’, ook niet na onze dood. Het lichaam van Jezus was wel anders, Hij zou bijvoorbeeld niet opnieuw sterven, zoals wel het geval was bij de opgewekte Lazarus. Zijn lichaam lijdt niet meer aan ziekte of pijn. Zo’n lichaam krijgen wij als Jezus terugkomt ook. Als Jezus zegt dat gelovigen zullen zijn ‘als engelen in de hemel’, moeten we dit lezen met de verzen daarvoor. Daar staat dat we net als de engelen niet zullen trouwen. We hebben de speciale relatie met een ander mens – straks wanneer alles volmaakt is – niet meer nodig.

Dr. Hetty Lalleman heeft meer dan 35 jaar lesgegeven in het Oude Testament; ze woont in Londen en is verbonden aan Spurgeon’s College. Heb je ook een vraag over een lastige bijbeltekst? Mail naar redactie@elisabethmagazine.nl.

Tekst: © Elisabeth (Dr. Hetty Lalleman)
Beeld: Unsplash (Mat Reding)

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved