fbpx
Home Overdenking Voor als je vandaag een licht nodig hebt in de duisternis

Voor als je vandaag een licht nodig hebt in de duisternis

door Maaike Sloetjes

Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. Efeziërs 3:17-18

Als je vandaag een licht nodig hebt in je duisternis, denk dan eens na over Gods wonderlijke liefde voor jou. Bedenk:

  1. Toen Hij je in de schoot van je moeder weefde, hield Hij al van je (Ps. 139:13).
  2. Voordat jij Hem kon kiezen, koos Hij jou (Joh. 15:16).
  3. Toen je gebroken, verbitterd en pessimistisch was, maakte Hij je heel en liet je zien hoe helend de kracht van vergeving is (Ps. 103:10-13).
  4. Toen je hopeloos was, werd Hij je hoop (1 Petr. 1:3).
  5. Toen je het te druk had met de zorgen van deze wereld, kwam Hij tussenbeide en liet je zien wat eeuwig is (Ps. 90:4).
  6. Toen je verloren was, vond Hij je, redde je en liet je zien dat zijn barmhartigheid en rechtvaardigheid zullen overwinnen (Luk. 15).
  7. Toen je teleurgesteld was, leerde Hij je dat teleurstellingen door Hem gebruikt kunnen worden om iets goeds uit te werken in je leven (Rom. 8:28).

En in een ultieme daad van liefde stierf Jezus aan het kruis en maakte voor ons de weg naar God weer vrij. Nu mag jij zijn liefde kennen en zijn hoop uitdelen aan een wereld die Hem zo hard nodig heeft.

Gebed: Here God, uw liefde is overweldigend. Laat me zien hoe ik uw licht kan verspreiden in de duisternis.

Tekst: © Onwankelbaar! (Christine Caine)
Beeld: Unsplash (Tyler Nix)

Alles in onze wereld kan wankelen. De Bijbel verzekert ons ervan dat het niet uitmaakt wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Als we met Christus leven, zijn we onwankelbaar, omdat zijn Koninkrijk in ons leeft. In het dagboek Onwankelbaar motiveert Christine Caine je om je geloof steeds meer te bouwen op een onwankelbare God. Met inspirerende persoonlijke verhalen en krachtige bijbelteksten bemoedigt ze je om moedig en onbevreesd te leven. Zo word je steeds meer de persoon die je bedoeld bent, volledig vertrouwend op onze trouwe God.


Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved