Home Thema'sLeven Zo word je een integer persoon

Zo word je een integer persoon

door Daniëlle Heerens

‘Integer zijn’ is nog niet zo gemakkelijk te omschrijven. Van Dale benoemt het als deugdelijk, betrouwbaar, eerlijk. Integer zijn wil zeggen dat je spreken en handelen overeenkomen met je bedoelingen. We ontmoeten graag eerlijke, betrouwbare mensen, maar hoe merk je nu dat iemand integer is? Ik ontdekte het antwoord in de keren dat ik meemaakte dat iemand niet integer was.

Toen mij onrecht werd aangedaan of toen mijn verhaal dat ik in vertrouwen had verteld, toch bij anderen bekend bleek. Ik merkte ook dat dit niet-integer zijn mij diep raakte. Het schaadde mijn vertrouwen in mensen om mij heen, het tastte mijn gevoel van veiligheid aan, het beschadigde mijn welzijn.

Integriteit: de Bijbel spreekt over een rechtschapen of rechtvaardig leven. In Spreuken 11 vers 11 wordt een mooi beeld gebruikt: ‘Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei, de uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang.’ De Bijbel wijst erop dat een rechtvaardig leven het fundament vormt onder een goede samenleving. Alleen door rechtvaardigheid kan de stad tot bloei komen en is er welzijn voor de inwoners. Concreet betekent dit dat er wordt omgekeken naar weduwen, armen en vreemdelingen. Maar de rechtvaardigheid staat niet op zichzelf. Ze is de afspiegeling van Gods rechtvaardigheid naar zijn volk, naar ons.

Helaas zien we ook maar al te vaak dat de rechtvaardigheid, de integriteit wordt geschonden. Ik denk bijvoorbeeld aan de directie van een woningcorporatie die zichzelf verrijkte door te speculeren met het geld van de gemeenschap. Toen het misging, konden de oude, schimmelende woningen niet meer worden opgeknapt of vernieuwd. Het welzijn van de bewoners, de bloei van de wijk en het vertrouwen in de corporatie werden ernstig geschaad.

Als je dit zo leest, dan lijkt het vanzelfsprekend om integer te zijn. Toch valt dit niet altijd mee. De grens tussen eerlijk zijn en niet-helemaal-eerlijk zijn, is soms dun en een leugentje om bestwil is snel verteld. Ook hebben we allemaal zo onze eigen grenzen voor wat we nog wel of niet meer integer vinden.

Het is daarom weleens goed om onszelf de vraag te stellen: Hoe integer ben ik eigenlijk? Ben ik betrouwbaar voor anderen? Ben ik zo integer dat anderen zich aan mij durven toe te vertrouwen, met hun gedachten en gevoelens, met hun twijfels en met ervaringen waarvoor zij zich schamen? Neem ik de ander serieus in wat hij of zij vertelt?

Integer zijn is niet altijd gemakkelijk. Je boft als je al in je jeugd en door je opvoeding hebt geleerd om integer te zijn. Maar zelfs al is integer zijn vanzelfsprekend voor je, dan blijft het een aandachtspunt om over na te denken en je in te oefenen. Het gaat immers om het welzijn van anderen, onszelf en de samenleving als geheel. Hierbij kunnen voorbeeldfiguren ons helpen. We kunnen ons aan hen spiegelen en ze kunnen ons inspireren om integer te leven.

Misschien is iemand uit de Bijbel, zoals Boaz, zo’n voorbeeldfiguur voor u. Misschien ook is het iemand uit uw eigen omgeving of uit de wereldwijde geschiedenis. U begrijpt dat het voor mij mijn schoonvader is, die in zijn woorden en daden liet zien wat het is om integer te zijn.

Integer zijn. Voor de een vanzelfsprekend, voor de ander een lastige levensles, maar ieder heeft oefening nodig.

Tekst: © Elisabethbode (Marike de Reuver-Schuurman)

De Elisabethbode is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!

Reageren

* Door dit formulier te gebruiken, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.