fbpx
Home Agenda Spanningsvelden rond werk in de kerk

Spanningsvelden rond werk in de kerk

Symposium op 11 oktober

door Danielle Feddes
Symposium TUA

Op D.V. dinsdag 11 oktober 2022 vindt er in Apeldoorn (van 10.00-17.00 uur) een

symposium plaats over het thema ‘Spanningsvelden rond werk in de kerk – Wie draagt

de verantwoordelijkheid?’

 

Dit symposium wordt georganiseerd door de RMU en de

Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Prof. mr. dr. Wijnand Zondag zal een lezing

verzorgen vanuit zijn functie als bijzonder hoogleraar Kerk, recht en samenleving aan de

TUA. Deze leerstoel gaat uit van de RMU.

 

Conflicten rond werk in de kerk

Het thema ‘Spanningsvelden rond werk in de kerk’ is een breed thema. De kerk is bij

uitstek een identiteitsgebonden werkgever. Dat kan conflicten opleveren met mensen die

werkzaamheden in en voor de kerk verrichten. Wat als er een onoverbrugbare kloof

tussen de predikant en de kerkenraad lijkt te komen?

 

Niet zelden worden misstanden – zoals seksueel misbruik of misbruik van macht – onder de dekmantel gehouden.

Met alle schadelijke gevolgen van dien. Moeten klokkenluiders eerder opstaan? En zo ja, bij wie

moeten zij hun beklag doen?

 

Programma en aanmelding

Het complete programma en meer informatie over deelname staat eind augustus of begin september op

https://www.tua.nl/nl/agenda/spanningsvelden.

We zien uit naar een inspirerende dag met elkaar, waarin enkele heikele thema’s rond

werk in de kerk aan de orde zullen komen.

Ook uw vakgenoten en collega’s zijn van harte welkom!

 

Elisabeth Magazine is een pastoraal magazine dat wil verbinden, inspireren en bemoedigen. We bieden ook een Thema-abonnement, speciaal voor kerken of verenigingen. Themanummers zijn er rond Kerst, Pasen en Pinksteren,  maar ook bijvoorbeeld rond de startzondag. Voor een kerk is er al een afnamemogelijkheid voor 15 euro per jaar. Je kunt je ook zelf aanmelden: Kies jouw Elisabeth abonnement.

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved