fbpx
Home Overdenking Overdenking speciaal voor moeders (én alle papa’s en grootouders!)

Overdenking speciaal voor moeders (én alle papa’s en grootouders!)

door Maaike Sloetjes

Kinderen zijn een geschenk van de heer.
Psalm 127:3

Gezinnen in onze tijd staan zwaar onder druk. Misschien wel meer dan ooit eerder in de geschiedenis. Meer vrouwen dan ooit hebben een baan buitenshuis, soms uit noodzaak, soms omdat ze daarvoor kiezen. Velen van hen voelen zich schuldig omdat ze hun kinderen aan de zorg van anderen toevertrouwen of omdat hun kinderen thuiskomen in een leeg huis als hun moeder aan het werk is. Gescheiden vrouwen hebben vaak geen keus: zij moeten wel werken om zichzelf en hun kinderen te kunnen onderhouden – een verschijnsel dat zich in de tijd waarin wij leven steeds vaker voordoet.

Succes en prestaties
Maar veel vrouwen (en mannen ook) besteden meer tijd aan hun werk dan aan hun gezin. Is het dan vreemd dat zoveel huwelijken onder spanning staan? Om in de lijn van de Bijbel te blijven: wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij (of zij) als gevolg daarvan zijn gezin verliest? Welk succes of welke prestatie staat gelijk aan het hebben van een gelukkig gezin en het grootbrengen van geestelijk gezonde kinderen die goed toegerust zijn voor het leven, zeker van de liefde en de goedkeuring van hun ouders? Materiële doelen, zelfs als je ze weet te behalen, gaan voorbij. Maar wat je je kinderen meegeeft, is tijdloos.

Mooiste kleren of mooiste huis
Iemand heeft eens gezegd dat onze kinderen onze boodschap zijn aan de toekomst. Zij zullen anderen die ons nooit in het echt ontmoet hebben, vertellen wie wij waren. Maar belangrijker nog: onze kinderen zijn aan ons toevertrouwd door God. Kinderen die naar zijn beeld gemaakt zijn, kinderen voor wie Christus gestorven is. Het is niet onze eerste verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze de mooiste kleren hebben of in het mooiste huis wonen. Onze eerste verantwoordelijkheid is ervoor zorgen dat ze opgroeien in een gezin waar God aanwezig is, waar de liefde van Christus heerst, zodat ze God zullen leren kennen door zijn Zoon. Wat is er waardevoller dan gelukkige kinderen en een fijn gezin?

Onze God en Vader, ik dank U vanuit de grond van mijn hart voor mijn kinderen. Ze zijn het kostbaarste van alle geschenken waarmee U mij hier op aarde hebt gezegend. Ze geven me zoveel vreugde, zoveel liefde. Hun onschuld herinnert me aan het onschuldige Lam dat aan het kruis voor ons stierf. Help me om ze te leiden tot Jezus, de enige weg tot U. In zijn naam. Amen.

Tekst: © Eeuwige hoop (Billy Graham)

Het dagboek ‘Eeuwige hoop’ is geschreven door de geliefde auteur, evangelist en predikant Billy Graham. Het is een dagboek met diepgang – het resultaat van een lang leven met God. Onderwerpen als kracht in tijden van lijden, familie, wijsheid, hoop en Gods hand in ons leven.

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved