fbpx
Home Thema'sBemoediging Loslaten als je je tekort gedaan voelt

Loslaten als je je tekort gedaan voelt

'Ik besloot het bij God neer te leggen'

door Danielle Feddes
let go and give a hug

Ooit was er een vrouw die vervelende dingen over mij rondvertelde. Ik vond dat heel erg, want wat ze vertelde, was niet waar. Ik wilde er met haar over praten, maar dat wilde zij niet; ze vond dat ze gelijk had. Ik heb daar lang last van gehad. Ik praatte er ook met anderen over. Na verloop van tijd besloot ik het bij God neer te leggen. Ik zei: ‘Heer, hier hebt U het. Ik weet niet wat ik ermee moet. U kent mijn hart en weet wat waar is.’ Ik wilde het loslaten.

‘Na verloop van tijd merkte ik dat ik er steeds minder mee bezig was

Dat loslaten ging niet van het ene op het andere moment. Herhaaldelijk moest ik het opnieuw in Gods hand leggen. Na verloop van tijd merkte ik dat ik er steeds minder mee bezig was. Ik kon de vrouw vriendelijk gedag zeggen als ik haar ontmoette. Moeten loslaten… Daarmee krijgen we meestal op verschillende manieren in ons leven te maken.

Ingewikkeld

In het te lezen bijbelgedeelte zegt Jezus dat degenen die Hem willen volgen, alles achter zich moeten laten. Petrus antwoordt dan, namens alle discipelen, dat ze dat al hebben gedaan. Maar wat de discipelen ook hebben prijsgegeven, het lijkt voor Jezus nog niet genoeg te zijn. Hij zegt: ‘En ieder die broers of zussen, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.’ Maar, vervolgt Hij, ‘vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

Ondertussen heb je wel alles losgelaten wat je dierbaar is

Alles achterlaten. Dat is toch onvoorstelbaar. En het lijkt ook nogal ingewikkeld. Want als je álles doet wat Jezus zegt, dan garandeert dat nog niet dat je vooroploopt in het navolgen van Jezus. En ook al zou dat wel zo zijn, dan is dat kennelijk van weinig betekenis, want ‘vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten.’ Maar ondertussen heb je wel alles losgelaten wat je dierbaar is.

Alles geven

En hoe zit dat met ouders, broers en zusjes en kinderen? Moet je je van hen afkeren? Jezus zelf doet dat in elk geval niet. Tot aan het kruis heeft Hij hart voor zijn moeder en zijn vriend. Hij helpt zowel zijn moeder als Johannes als Hij hun aandacht vestigt op elkaar. Zodat zij elkaar tot troost kunnen zijn in het hartverscheurende afscheid van Jezus. Loslaten heeft dus blijkbaar niets te maken met onverschilligheid voor andere mensen.

Loslaten heeft niets te maken met onverschilligheid voor anderen

Maar wat betekent het dan? Wil Jezus zeggen dat God álles van ons wil? Dat denk ik inderdaad. God wil dat wij onze ouders, onze broers en zusters, onze kinderen en al ons hebben en houden loslaten en in Zijn hand leggen. Maak je je zorgen over je kinderen? Leg ze in Gods hand. Hij zal ze vasthouden en nooit loslaten. Heb je moeite met broers of zussen? Geef ze aan Hem, want Hij kent hun hart en heeft hen lief, terwijl wij daar soms moeite mee hebben of dat niet kunnen. Soms moeten we afscheid nemen van iemand door de dood. Aan niemand kun je de ander beter toevertrouwen dan aan God.

Onze spullen

En bezit? De spullen waar we soms zo aan gehecht zijn? Er is het lied: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer…. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.’ Als we onze bezittingen in Gods hand leggen, kan God ons een weg wijzen wat ermee te doen. Soms een weg die we uit onszelf niet hadden bedacht.

Ook bij het ouder worden moet er vrijwel altijd ingeleverd worden

Dan is er nog een ander loslaten. Dat is het afscheid nemen van ons kennen en kunnen. Soms plotseling, bij een ongeluk of een hersenbloeding of hartinfarct. Soms sluipenderwijs, bij dementie of een andere aandoening. En ook bij het ouder worden moet er vrijwel altijd ingeleverd worden. Niet meer mee kunnen doen in deze maatschappij zoals vroeger, is vaak een pijnlijk proces. Hoe kunnen we het onvermijdelijke en onherroepelijke aanvaarden? Hoe kunnen we leren ons kennen en kunnen los te laten?

Ik denk dat er maar één manier is. Door te beseffen dat onze waarde niet afhangt van wat we weten en kunnen, maar van wie we zijn voor God. Onze Schepper houdt grenzeloos en onvoorwaardelijk van ieder van ons. Daar kan niets en niemand tussenkomen. Wij zijn Zijn eigendom. Niet te vervangen door iets of iemand anders. Kostbaarder dan goud of edelgesteente.

Gevoelens loslaten

En dan is er nog het loslaten van gevoelens die het leven donker maken. Ergernis, boosheid, teleurstelling, verdriet, machteloosheid, pijn, zorgen. Al die dingen die voortkomen uit wat het leven en wat mensen ons hebben aangedaan. De verleiding kan zijn dat we er steeds weer tegen anderen over beginnen. Omdat we ons tekortgedaan voelen of omdat onze innerlijke rust weg is. Beter kunnen we dat alles leggen in Gods hand. Omdat we er dan van kunnen loskomen. En, misschien met vallen en opstaan, leren onze levensweg in vrede te vervolgen. Inclusief of ondanks alles. God gunt ons die vrede.

Als we alles in Gods hand leggen, kan Hij ons hart vullen met Zijn vrede

In vertrouwen op God kunnen we loslaten en afscheid nemen. Het is: onszelf en ieder die ons lief is en alles waaraan we hechten en alles waar ons hart vol van is, toevertrouwen aan God. Dan kan ons hart, zelfs als het tegenzit, gevuld worden met vrede.

Om verder te lezen:

Matteüs 19:28  ‘Daarop zei Petrus: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd.

Lees ook: Jesaja 43:1-7 / Matteüs 19:16-30 / Marcus 9:35-37 / Hebreeën 13:5-6

Om over na te denken:

  1. Wat betekent voor jou ‘loslaten’? Wat zou je willen loslaten?
  2. En wat betekent voor jou ‘alles achter je laten om Jezus te volgen’?
  3. God laat ons nooit los. We mogen Hem elke dag danken voor het feit dat zijn liefde en trouw ons vasthouden.

Lees ook: Loslaten van schuldgevoel

Tekst: Gera Mateman

Beeld: Nicole Michalou, pexels

Dit artikel komt uit Elisabeth Magazine No 20-2022, over afscheid nemen. Ook de Elisabeth ontvangen? Neem een abonnement

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved