fbpx
Home Thema'sLeven Jezus noemt jou vriend

Jezus noemt jou vriend

Je bent niet alleen

door Caroline de Vente
afwijzing en eenzaamheid

Als vriendschap een illusie is, wat doe je dan? Je bouwt een muur om je hart. Je sluit je binnenste af om niet opnieuw teleurgesteld te raken. Is echte vriendschap eigenlijk wel mogelijk of is het maar schone schijn? Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich regelmatig eenzaam, ook als ze met anderen samen zijn, ook in de kerk. Wat betekent het dat Jezus zijn leven voor je gegeven heeft?

Jezus toont in alles belangstelling voor Zijn naaste

Drie jaar lang trekt Jezus als rabbi door Israël. In alles toont Hij belangstelling voor de naaste, eet Hij met zondaars en geneest Hij zieken. Zijn naasten laten het vaak lelijk afweten, zoals de tien genezen melaatsen van wie er maar een terugkeert naar de tempel om God te bedanken. Aan het einde van zijn leven op aarde staat Jezus er helemaal alleen voor. Niemand neemt het voor Hem op en zelfs Petrus, de rots waarop Jezus bouwt, laat het lelijk afweten.

Na Jezus’ arrestatie in de olijfgaard wordt Petrus geregeerd door angst. Waar hij eerst nog een zwaard pakte om voor Jezus te vechten, bezwijkt hij nu. Hij vlucht en brengt zichzelf in veiligheid. Hij verkeert in diepe tweestrijd. Uiteindelijk wint de angst het. Als de grond hem te heet onder de voeten wordt, overschreeuwt hij zichzelf (Marcus 14:69-72). Hij begint te vloeken en ontkent het bestaan van zijn Heer. Dan hoort hij de haan kraaien en wordt hij misselijk van zichzelf. Hij huilt.

Is Petrus dan geen haar beter dan Judas? Wat moet Petrus zich op dat moment, geconfronteerd met zijn tekortkomingen, diep schuldig en ontzettend eenzaam hebben gevoeld. Op het beslissende moment liet hij het afweten.

Als je je niet begrepen voelt, vind je troost bij Jezus

Die gevoelens van falen, schaamte en eenzaamheid komen wij in ons leven ook tegen. Je kunt emoties niet even aan de kant schuiven wanneer je een geliefde hebt voorgelogen, je kinderen onrecht hebt aangedaan of een vriend hebt bedrogen. Wij huilen met Petrus mee om het verdriet dat we anderen, en daarmee onszelf, aandoen.

Maar het verhaal van Petrus verloochening krijgt een vervolg. Gods Zoon heeft ook gevoelens van eenzaamheid gekend. Een van Jezus’ kruiswoorden luidt: Eli, Eli, lema sabachtani? Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Jezus moest de verlatenheid van het kruis ervaren en sterven om de weg van herstel tussen mens en God mogelijk te maken. Doordat Hij door die eenzaamheid is heengegaan, biedt Hij ons vandaag de dag kracht en bemoediging.

Juist als je het gemis van een geliefde ervaart, je je niet begrepen voelt door vrienden of familie of door collega’s wordt gemeden. Dan vind je troost bij Jezus. Hij kent je en weet van je diepste gevoelens af. Zijn zorg houdt nooit op.

God kijkt naar je hart en ziet je pijn en eenzaamheid

Dat heeft ook Petrus ondervonden. Het verhaal stopt niet als de haan heeft gekraaid. Ondanks Petrus’ tekortkomingen neemt Jezus hem bij de hand. Is Petrus degene die met Pinksteren het woord neemt en is hij de rots waarop de kerk is gebouwd.

God kijkt naar het hart. Hij ziet onze pijn en eenzaamheid. Juist op de meest moeilijke momenten spreekt Hij tot ons door een lied, vinden we troost in een gesprek of putten we kracht uit Gods Woord. Verdwijnen dan alle zorgen en wordt de eenzaamheid dan minder? Ik zou graag ‘ja’ zeggen, maar de realiteit is anders. Emoties zijn niet even aan de kant te schuiven en gevoelens van schuld zijn niet zomaar uit te wissen.

Toch mogen we Gods genade en vergeving aanvaarden. Zijn Zoon is voor ons gestorven aan het kruis. Vriend Jezus vergeeft, geneest en heelt onze wonden. Hij is er als we Hem nodig hebben, hoe onbegrijpelijk en hoe onverklaarbaar dat ook is. Net zoals bij Petrus gaat ons leven ook verder. Jezus pakt ons bij de hand en zegt: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jij bent mijn vriend.’

Wat zegt de Bijbel over eenzaamheid? Leestips:

* David verwoordt zijn eenzaamheid in Psalm 22.
* Hebreeën 13:1-6 roept op om de onderlinge band in stand te houden.
* 2 Korintiërs 1:1-7 moedigt aan er voor de ander te zijn zoals de ander er ook voor jou is.

Verwerkingsvragen:

– Wanneer ervaar jij eenzaamheid? En waaraan heb je op die momenten behoefte?

– Wat weerhoudt je ervan contact te leggen met mensen in je omgeving? Ben jij er op jouw beurt voor de ander?

– De apostel Paulus vergelijkt de kerk met een lichaam. Welke tip heb jij voor kerken om onderlinge verbondenheid te stimuleren?

Tekst: © Elisabeth (ds. M. de Kreek)
Beeld: Tim Douglas (via Pexels)

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved