fbpx
Home Achtergrond Hemelvaartsdag:

Hemelvaartsdag:

Jezus boven alles verheven

door Danielle Feddes
Hemelvaartsdag

Vandaag is het Hemelvaartsdag. We denken er dan aan dat Jezus naar de Hemel opgevaren is, 40 dagen na Zijn opstanding.

In het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen staat beschreven hoe de Here Jezus naar de hemel ging. Voor Zijn sterven had Hij al aangekondigd dat Hij naar Zijn Vader zou teruggaan. In Johannes 14:2 zegt Hij: ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.’

Nadat Hij was opgestaan uit de dood, was Hij met Zijn discipelen samen in Jeruzalem. Op dat moment vertelde Hij hen dat zij kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen en dat ze Zijn getuigen zouden zijn, ‘tot aan het uiterste van de aarde’. Vervolgens zagen de discipelen Hem gaan: ‘Hij werd voor hun ogen opgenomen en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.’ (Handelingen 1:9).

In een ogen-blik

Het moet voor de discipelen een bijzonder ‘ogen-blik’ geweest zijn. Ze zagen Degene die ze zo liefhadden opnieuw bij hen vandaan gaan. Net na het wonder van Zijn opstanding, ging Hij alweer. Waren ze nu opnieuw alleen? Nee, twee mannen in witte kleding, twee engelen, stonden ineens bij hen. ‘Waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel?’ vroegen ze. ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Lucas verhaalt dat de Heer hen zegende terwijl Hij werd opgenomen in de hemel (Lucas 24:51). Ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap! Ze ontvangen de belofte dat de Heer – hun Heer – die ze zo liefhebben, weer terug zal komen! En ook voor ons geldt die belofte. We weten dat Jezus nu bij Zijn Vader is. God heeft Hem uit de dood opgewekt en aan Zijn rechterhand gezet in de hemelse gewesten. Jezus is ver boven alles verheven: boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt (Efeziërs 1:20,21). Zo mogen we Hem zien, als Hoofd over alle dingen.

Na Hemelvaart komt Pinksteren

Maar Hij heeft ons niet alleen gelaten, want Hij beloofde dat Hij de Trooster zou geven. ‘En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.’ (Johannes 14:16). Na Hemelvaart komt Pinksteren: de uitstorting van de Heilige Geest. De Here Jezus heeft ons niet alleen gelaten. Hij heeft Zijn Geest bij ons gegeven.

En tot slot geeft Hij de discipelen en ons de belofte dat Hij terug zal komen: ‘En als ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’ Naar dat moment mogen we uitzien. Vandaag kijken we misschien eens extra omhoog, naar de hemel. Zoals Jezus eens opvoer in de wolk, zo zal Hij terugkomen. ‘Maar Ik kom terug’, zei Hij, ‘en zal u tot Mij nemen’.

Hij komt terug!

Ook Paulus schrijft dit, in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen (4:14-18): ‘Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.’

Jezus komt terug, dat staat vast! En wij zullen Hem straks ontmoeten! Tot die tijd mogen wij zijn getuigen zijn. Niet in eigen kracht, maar door Zijn Heilige Geest in ons. Hij heeft ons niet alleen achter gelaten. Naar die Heer mogen we uitzien!

Tekst: Daniëlle Feddes

Beeld: Lukas, pexels

Wil je meer inspirerende en geloofsopbouwende artikelen, gedichten, columns en interviews lezen? Neem dan nu een abonnement op Elisabeth Magazine en ontvang de Elisabeth elke veertien dagen bij jou thuis!

 

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved