fbpx
Home Thema'sGeloven Daarom ga ik naar de kerk

Daarom ga ik naar de kerk

Elisabeth recenseert

door Danielle Feddes
Daarom ga ik naar de kerk

In Elisabeth recenseert lezen én beoordelen lezers nieuwe titels. Ditmaal: Daarom ga ik naar de kerk, gedachten over Gods Huis van Alfred van de Weg.

Over Daarom ga ik naar de kerk:

In dit boek zet de auteur op positieve wijze uiteen waarom we (weer) naar de kerk zouden moeten gaan. De aanleiding voor het schrijven van dit boekje is de coronatijd, waarin online diensten de reguliere samenkomsten dreigen te vervangen. De auteur wil vooral voor de huidige generatie dertigers een handreiking bieden om de kerk te blijven bezoeken.

De kerk is een plaats van ontmoeting met God, met anderen en met jezelf. Bovendien is samenkomen een missionaire kans. In de kerk – huis voor je ziel, hart en hoofd – valt wat te beleven, oefen je jezelf in nederigheid en ontvang je een voorproefje van wat komen gaat. Naar de kerk gaan is een kunst. Dit boek helpt om de kunst (opnieuw) te beoefenen.

Auteur:

A.A.F. van de Weg

Uitgever:

Groen

Prijs:

€ 15,99

Onze recensent:

Jan Mulder

Eerste indruk/vormgeving:

Mooie vormgeving met de kerk op het voorblad. Zo spreekt de titel goed aan. Het kruis staat op de kerk en zo gaan we de kerk binnen met het beeld dat Jezus voor ons gestorven is op Golgotha aan het kruis zodat wij door de genade van dit kruis verder mogen gaan in dit leven.

Verhaallijn:

Het is geschreven naar aanleiding van 9 hoofdstukken, met een duidelijk voorwoord, echter ik vind het boek wel moeilijk lezen en soms wat aan de behoudende kant.

Een fragment uit het boek:

Een noodzakelijke pauze
In Hebreeën 4 heeft de schrijver het over ‘rust’. In het Grieks staat
in hoofdstuk 4:4 een bijzonder woord: pausis. Daar is ons woord
‘pauze’ van afgeleid. Een werkdag wordt onderbroken door pauzes. Dat is trouwens maar goed ook.

Uren achter elkaar werken is uiterst vermoeiend en komt de concentratie niet ten goede.

De zevende dag is een door God gegeven rustmoment.

Wij moeten van ophouden weten, om aan God, aan onszelf en aan elkaar toe te komen.
Het is heel opmerkelijk dat het in Hebreeën 4:4 niet allereerst gaat over
óns rusten, maar over Góds rusten. De auteur schrijft namelijk over het rusten van God, nadat Hij hemel
en aarde gemaakt heeft. God rustte op de zevende dag. Wonderlijk! De Schepper heeft toch geen rust nodig? Hij wordt niet moe of afgemat (Jes. 40:28). Toch nam Hij rust! Hij, de Bron van energie
en kracht, rustte op deze dag. De rustdag is als een kroon op de schepping. Ná de mens schiep God de rust: God rustte op de zevende dag van Zijn werk. Als zelfs de Schepper al een moment van rust neemt, waarom zouden wij dan niet (leren) rusten?

Leesbaarheid:

Het boek is goed leesbaar en er wordt ook geschreven met voorbeelden erbij. Het is geen boek wat je in één keer uitleest.

Dit is mijn verwachting van het boek:

Ik had geen gedachten bij dit boek maar door het gelezen te hebben ben ik wel rijker geworden. Je weet dat kerkgang betekent de ontmoeting met God en je medemens. Het gaat over God die het initiatief neemt om jou als mens te ontmoeten. De tabernakel was als tent een gebouw om God te ontmoeten. De tabernakel was Gods woning tussen alle andere woningen en zo kunnen we de kerk zien als een plek op aarde waar Hij present wil zijn. Het klonk als een appél regelrecht vanuit Gods hart. Zo wil de kerk een woonplaats zijn waar we God kunnen ontmoeten.

Maakt dit boek die verwachting waar? Waarom wel of niet?

Dit boek maakt de verwachting waar omdat je een mindere kerkgang ziet na 2 jaar corona. Thuis de kerkdienst meekijken is voor veel mensen: ik kan thuis blijven om de kerkdienst te beluisteren. Ze missen dan wel de ontmoeting met hun naaste en het gemeenteleven. Ik zelf was ook blij dat we weer naar de kerk mochten gaan om God te ontmoeten. We ontmoeten God weer in de liturgie want God is goed. God is aanwezig in de dienst. We naderen in de eredienst tot de berg Sion, de stad van de levende God: het hemelse Jeruzalem.

We worden welkom geheten door God in votum en groet, we horen de 10 woorden weer, we luisteren naar de schriftlezing en naar de preek, de verkondiging van het woord, de sacramenten zoals de doop en het Heilig Avondmaal zijn weer zichtbaar voor ons en als we naar huis gaan ontvangen we de zegen. Wat een rijkdom om dit allemaal weer te mogen bijwonen in de kerk. De roeping van God is geweldig voor ons mensen om hier dag in, dag uit weer mee bezig te zijn.

Dit valt me op aan het boek:

Het boek is geschreven met hart en ziel door een betrokken dominee die het ter harte gaat dat er leegloop is binnen de christelijke gemeentes en daarom is dit een oproep voor alle mensen dat ze weer onder de prediking mogen zitten en luisteren naar Gods woorden. Laat de vreugde ons weer naar het huis van God voeren. God roept Zijn naam over ons uit en wekt ons op in dit lied uit Psalm 100: ‘Kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.’

Dit spreekt me aan in het boek:

Laten we weer naar de kerk gaan om een voorproefje van Gods vreugde te ontvangen. Laten we dan weer verblijd worden in de Here. Zo is de kerk ook de werkplaats van de Heilige Geest en de Heilige Geest is de Geest van Christus en laten we deze Geest mogen ontvangen om verkondiger van Zijn woord te worden en door te geven aan onze naaste.

Dit spreekt me minder aan:

Er hadden wel wat minder moeilijke woorden gebruikt mogen worden. Er wordt wel uitgelegd wat het betekent, maar het boeit niet als lezer. Het boek leest niet vlot en ik moest het boek wel eens even wegleggen.

Typeer het boek in 3 woorden:

Stilte – zingen – luisteren

Dit wil ik verder nog kwijt:

Dat Uw adem leven wekt

zodat mensen niet vergaan,

maar het wonder zich voltrekt,

stenen levend zijn voortaan.

Wij zijn been van Uw gebeente,

Gij geeft vorm en Gij versiert.

Bouw Uw hofstad, Uw gemeente –

tot Uw bruid haar hoogtij viert.

 

De vragen die in het boek staan, kun je eventueel gebruiken op een gemeenteavond.

Lees ook: Als je kinderen niet meer naar de kerk gaan…

En: Pieter de Boer was ooit een kerkverlater

Lees meer boekrecensies en word lid van Elisabeth Leest, onze online boekenclub. Neem ook eens een kijkje op Royal Jongbloed. Daar staan nog meer mooie en interessante boeken. En ontvang je onze nieuwsbrief al? Hierin houden we je op de hoogte van nieuwe recensies en artikelen uit Elisabeth Magazine.

Wil je voortaan 2x per maand zelf ons prachtige magazine ontvangen? Neem dan nu een abonnement op Elisabeth Magazine. Of vraag eerst een proefabonnement aan.

 

 

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved