Home Thema'sPastoraat Beschermt God ons wel?

Beschermt God ons wel?

door Daniëlle Heerens

Hoe moet ik het zien dat God beschermt? Ook christenen krijgen zware klappen te verduren. Wat zeg ik tegen iemand die daardoor het geloof is kwijtgeraakt? Het is geen ‘moeten’ zien dat God beschermt, maar een mógen en kúnnen. Geloven is verbonden met je persoonlijkheid en levensloop. Vertrouwen op God komt van binnenuit.

Ik begrijp uw vraag, maar kan die niet bevredigend beantwoorden. Al onze pogingen doen óf God tekort – door Hem anders te tekenen dan Hij is in al zijn rijkdom – óf we doen onszelf tekort in een antwoord dat we als onmenselijk ervaren. In de Bijbel vinden we uiteenlopende menselijke omstandigheden en gelovige getuigenissen. We horen over Gods omgang met mensen en zijn hand in de geschiedenis, in een grote diversiteit die we hier niet kunnen bespreken. Toch enkele bijbelwoorden…

Psalm 73 worstelt ook met uw vraag. De dichter vraagt zich af waarom vrome mensen zoveel tegenspoed ondervinden en waarom het goddelozen voor de wind gaat. Hij komt daar niet uit en dat kwelt hem. Daarna zegt hij (vertaling 1951): ‘Nochtans zal ik bestendig bij U zijn’: ondanks alles en tegen de bittere werkelijkheid van het leven in voelt hij zich in God geborgen. Daarin vindt hij rust.

In Romeinen 8 vertelt Paulus over harde tegenslagen die hem en anderen als volgeling van Christus overkomen. Door die diepte van het leven komt hij toch uit bij de getuigende lofprijzing dat niets of niemand mensen zal kunnen scheiden van Gods liefde in Christus. Misschien is deze bijbelse toon vaak te hoog gegrepen. Ook dit is geen ‘moeten’ en daarom geen gelovig falen wanneer wij het anders verwoorden. Ons leven kan dermate aangrijpend zijn dat we er – tijdelijk – niet aan toekomen.

Wat te zeggen tegen iemand die niet meer kán geloven? Hou het bescheiden, denk ik, want er schuilt een persoonlijk levensverhaal achter. Geloven ligt vaak zo gevoelig en is daarom persoonlijk. Toon begrip en spreek uit dat u de moeite herkent. Wellicht kunt u ook zeggen dat God in zijn verborgenheid voor ons toch in staat is mensen vast te houden. Onze liefde en ons gebed voor anderen kunnen daarin van betekenis zijn.

Tekst: © Elisabethbode (Evert Pieter van der Veen)

De Elisabethbode is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!

Reageren

* Door dit formulier te gebruiken, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.