fbpx
Home Achtergrond Bekering, wat is dat eigenlijk?

Bekering, wat is dat eigenlijk?

Hoe weet je of je een echte christen bent?

door Danielle Feddes
Wat is bekering eigenlijk?

Wat is bekering eigenlijk? Wat is een wedergeboren christen en hoe weet ik of ik dat ben? Door wat ik belijd? Door hoe ik mezelf noem? Door wat ik doe? Of door mijn bekeringsverhaal?

,,Ben je een born-again, een wedergeboren christen?” vraagt de Afrikaanse Pastor Sam bij onze eerste ontmoeting. Verbaasd kijk ik hem aan. ,,Uh… ik geloof van wel”, stamel ik. ,,Ik ben gelovig opgevoed, als baby gedoopt en deed belijdenis.” ,,Dat is mooi, maar heb je Jezus leren kennen als jouw persoonlijke Lord and Savior, je Heer en Redder?” De vragen van pastor Sam zetten me aan het denken.

Een godservaring: iemand heeft het Licht gezien

Bekering: zo noemen we dat als een ongelovige tot geloof en dus tot inkeer komt. De nieuwgelovige, de bekeerling, spreekt meestal over een ‘voor’ en een ‘na’ die gebeurtenis. Vaak gaat bekering gepaard met een bijzonder verhaal, zoals een droom, een ontmoeting, een ingrijpende gebeurtenis of een inzicht uit de Bijbel. Een godservaring: iemand heeft het Licht gezien en ziet zichzelf vanaf dat moment als een ander mens. Er is een nieuwe weg ingeslagen.

Naar God keren

Bekering zet dus in beweging. Iemand gelooft voor het eerst in God of wijdt zich opnieuw toe. Iemand keert zich af van iets wat van God afhoudt, zoals een slechte gewoonte, en slaat de weg van God in. Het is een proces van vernieuwing. Ook bij mensen die plotseling tot inkeer zijn gekomen, is het veelal niet de gebeurtenis zelf die ervoor zorgt dat mensen blijven geloven, maar de keuze om je steeds weer opnieuw op God te blijven richten.

Bekering: de weg van God inslaan

Ook wij kunnen ons vandaag (opnieuw) tot God keren en de heilige Geest vragen ons van dag tot dag te vernieuwen (Efeziërs 4:23). Met onze dagelijkse keuzes kunnen wij zijn wil doen, door recht te doen en lief te hebben (Micha 6:8). Zo is de bekering van een gelovige niet alleen heilzaam voor de persoon zelf, maar ook voor de mensen om hem of haar heen. En dat, zo zien we aan de verhalen over de geloofshelden (Hebreeën 11), werkt eeuwenlang door.

Tekst: Marije Vermaas

Beeld: Sandy Millar, Unsplash

Deze tekst is een ingekorte versie van het artikel ‘Het licht gezien’ in de rubriek Bronwater. Lees het hele verhaal in Elisabeth Magazine No2-2023. Nog geen abonnee? Neem dan nu een abonnement en ontvang voortaan elke veertien dagen de Elisabeth bij jou in de bus! En meld je gelijk aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved