Home Thema'sGeloven Als er geen weg is

Als er geen weg is

door Daniëlle Heerens

‘Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de heere, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten (…) Wees sterk en moedig, want ú zult met dit volk het land binnengaan dat de HEERE hun vaderen gezworen heeft hun te geven; en ú zult het hun in erfbezit laten nemen. De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.’
Deuteronomium 31:6-8

In dit hoofdstuk is voor Mozes het moment aangebroken om zijn laatste instructies te geven voordat hij zal sterven. Het is zijn laatste kans om het volk van God te bemoedigen. Hij spoort de stammen van Israël aan om sterk en moedig te zijn. God gaat mee! Nooit zal Hij Zijn volk in de steek laten. Zijn aanwezigheid is hun zekerheid. Wat is de jouwe?

Naast Mozes staat de nieuwe aanvoerder klaar om het van de oude leider over te nemen. Oorspronkelijk was zijn naam Hosea (Num. 13:8). Dat betekent ‘hij redt’. Maar Mozes had hem een nieuwe naam gegeven: Jozua. Dat betekent ‘de HEERE redt’. Voor hem is de tijd gekomen om uit Mozes’ schaduw te stappen. Vanaf nu is hij degene die Gods volk zal leiden. Jozua zal vast gedacht hebben aan alles wat er fout kon gaan. Een land met sterke steden en vele volken veroveren is nogal wat!

Wat Mozes eerder tegen zijn volk zei zegt hij opnieuw tegen Jozua. Heel het volk mag het horen: Jozua moet sterk en moedig zijn. Hij hoeft niet bang te zijn omdat de HEERE met hem meegaat (Joz. 1:9). Zo wordt de bemoediging voor het volk een persoonlijke boodschap voor de leider van het volk. Hij moet de Israëlieten aanvoeren, maar hij is niet degene die vooropgaat. Dat is God Zelf! Hij baant de weg waarop Jozua met het volk mag volgen. Waar geen weg is, daar zal God een weg maken!

Tekst: © Erewoord (Lieuwejan van Dalen)

Deze overdenking komt uit het dagboek Erewoord. Dit Bijbelse dagboek gaat over Gods beloften en het belang om je daaraan vast te houden. Want In Zijn beloften zit troost, kracht en hoop. Omdat de Bijbel een boek vol beloften is, kunnen christenen elke dag weer geïnspireerd worden door de blijde boodschap. Bekende en minder bekende beloften worden in dit dagboek uitgelegd; in welke situatie werden zij voor het eerst opgeschreven of uitgesproken? Daarna volgt bij elke belofte een praktische toepassing voor je leven hier en nu.